main logo

NEBOSH NC1 - Rheoli Iechyd a Diogelwch ar gyfer Adeiladu (DU) NEBOSH

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA01249
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 15 wythnos. Caiff ei gynnal ar ddydd Llun o 9.30am tan 3.30pm.

Cysylltwch â Choleg Cambria ar 01978 267421 neu anfonwch e-bost at steve.mason@cambria.ac.uk I gael dyddiadau’r cwrs.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
17 Feb 2025
Dyddiad Gorffen
30 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Seiliau rheoli iechyd a diogelwch adeiladu.
Gwella diwylliant iechyd a diogelwch ac asesu risg.
Rheoli newid a gweithdrefnau.
Gwaith cloddio.
Dymchwel.
Offer a cherbydau symudol.
Gweithio o uchder.
Iechyd cyhyrysgerbydol a thrin llwythi.
Offer gwaith.
Trydan.
Tân.
Asiantau cemegol a biolegol.
Iechyd corfforol a seicolegol.
Ar ddiwedd yr uned hon, bydd ymgeiswyr yn cwblhau arholiad digidol llyfr agored 48 awr. Gallai’r arholiad gael ei gwblhau gartref neu yn y gwaith.
Dim.
Arbenigwr iechyd a diogelwch adeiladu.
£1495 y pen.

Nid oes unrhyw gostau ychwanegol fel TAW, ffi arholiad, llyfr cwrs a deunyddiau cwrs google.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?