main logo

Diploma BTEC Lefel 3 mewn Chwaraeon

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP00490
Lleoliad
Iâl
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs blwyddyn llawn amser sy’n arwain at ail flwyddyn lle bydd dysgwyr yn cwblhau unedau ychwanegol a chyflawni Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 2 mewn Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon.
Adran
Chwaraeon a Ffitrwydd
Dyddiad Dechrau
03 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Cyfuniad o theori ac unedau ymarferol sy'n rhoi cyfleoedd i ennill
y wybodaeth, y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus
mewn astudiaethau yn y dyfodol a chyflogaeth yn y diwydiant
chwaraeon.

Os ydych chi’n angerddol am chwaraeon ac eisiau dilyn gyrfa yn y diwydiant, yna mae’r cwrs hwn yn addas i chi.

Blwyddyn 1
● Gyrfaoedd yn y Diwydiant Chwaraeon a Hamdden Egnïol
● Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
● Datblygu Sgiliau Hyfforddi
● Hyfforddi Chwaraeon
● Hunangyflogaeth mewn Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol
● Cymhwyso Chwaraeon Ymarferol

Blwyddyn 2
● Sgiliau Hyfforddi Cymwysedig
● Prosiect Ymchwil mewn Chwaraeon
● Profi Ffitrwydd
● Seicoleg Chwaraeon
● Anatomi a Ffisioleg
● Dylanwad Technoleg mewn Chwaraeon

Mae cymwysterau a hyfforddiant ychwanegol ar gael I ddysgwyr dros gyfnod y cwrs dwy flynedd I wella mwy ar ragolygon cyflogadwyedd a dilyniant yn y dyfodol:

● Gwobrau hyfforddi Corff Llywodraethu Cenedlaethol Lefel 1 mewn amrywiaeth o chwaraeon
● Gwobr Arweinwyr Chwaraeon Cymunedol Lefel 2 Sports Leaders UK
● Cymorth Cyntaf
● Diogelu
Mae’r cwrs yn cynnwys unedau wedi eu hasesu’n fewnol.

Does dim arholiadau a bydd asesiadau’n cael eu cynnal ar ffurf aseiniadau ysgrifenedig, cyflwyniadau, perfformiad chwaraeon ymarferol, cyflwyno sesiynau hyfforddi a chyfnod llwyddiannus mewn lleoliad profiad gwaith.
5 TGAU gradd C/4 neu uwch gan gynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg (Iaith 1af).

Mae cymryd rhan weithredol mewn chwaraeon fel perfformiwr, hyfforddwr neu swyddog y tu allan I oriau coleg yn ofyniad gorfodol.

Dylai fod gan ddysgwyr dilyniant broffil gradd Teilyngdod o gwrs Lefel 2
perthnasol.

Yng Ngholeg Cambria, byddem yn eich annog I wneud eich gorau glas yn eich arholiadau. Y gorau fydd eich graddau, y mwyaf o opsiynau a fydd gennych, ac o ganlyniad efallai y gallech symud ymlaen I gwrs lefel uwch.
Ar ôl cwblhau’r Diploma Estynedig dwy flynedd, gall dysgwyr symud ymlaen i hybu eu hastudiaeth academaidd yn y brifysgol.

Gall y cwrs dwy flynedd ddenu hyd at 168 o bwyntiau UCAS.

Fel arall, gall myfyrwyr ddod o hyd i fynediad uniongyrchol i gyflogaeth yn y diwydiant chwaraeon a hamdden egnïol.

Mae ymadawyr diweddar sy’n symud ymlaen i addysg uwch wedi cael lleoedd i astudio cwrs cysylltiedig â chwaraeon ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, John Moores Lerpwl a Phrifysgol Caer. Fel arall, mae ymadawyr eraill wedi cael gwaith yn y diwydiant chwaraeon yn gweithio i gyflogwyr lleol fel Freedom Leisure a’r Urdd.
Efallai y bydd angen prynu rhestrau cit a gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr cit atodedig am ragor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?