main logo

Cwrs Byr Bod yn Bendant a Hyderus

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA71306
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 9.00-12.15
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli
Dyddiad Dechrau
26 Mar 2025
Dyddiad Gorffen
26 Mar 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Sut a pham y gallem fod â diffyg hyder a hunan-gred mewn rhai fel agweddau o'n bywyd a all ein hatal rhag cyrraedd ein llawn botensial.

Camau y gallwn eu cymryd i gynyddu hyder a hunan-gred

Diffiniadau ar gyfer ymddygiad pendant, ymosodol a goddefol

Sut i ymddwyn yn bendant

Cynllun gweithredu personol I chi
Nid oes angen unrhyw asesiad.
Mynediad i’r rhyngrwyd a chyfrif google mail (am ddim ar Google)
£50
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?