main logo

SIOP SWYDDI

Dod o hyd i'r ymgeiswyr gorau i chi

Yng Ngholeg Cambria rydym yn ymfalchïo mewn datblygu gweithlu’r dyfodol a rhoi’r cyfle i’n holl fyfyrwyr ddysgu’r sgiliau er mwyn eu paratoi ar gyfer y byd gwaith. Os hoffech chi gyflogi gweithwyr dawnus newydd, gallwn eich helpu i ddod o hyd i’r ymgeiswyr gorau.

Os oes gennych chi gyfrif gyda ni’n barod, mewngofnodwch isod neu gallwch lenwi’r ffurflen a rhannu manylion eich swydd wag gyda ni a bydd un o’n tîm yn cysylltu â chi.

Siaradwch â'r tîm

Os hoffech chi drafod sut allwn ni helpu eich busnes chi i dyfu, ffoniwch neu anfonwch e-bost at ein tîm heddiw.

Cysylltwch â ni

0300 30 30 006

Ebost

Byddwch yn ymwybodol

Rhaid i bob cyflogwr sy’n hysbysebu swyddi drwy ddefnyddio porth Siop Swyddi Cambria ymrwymo i gadw at y Polisi Gwaith Teg yng Nghymru.

Cliciwch ar y ddolen hon i ddarganfod rhagor:

https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/hawliau-chyfrifoldebau-yn-y-gweithle

Trwy ddefnyddio platfform hysbysebu’r Siop Swyddi, rydych chi hefyd yn cytuno i ddarparu gwybodaeth i’r tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr ynghylch a ydy’r swydd wag wedi cael ei llenwi. Ac i asesu os mai myfyriwr Coleg Cambria sydd wedi cael y swydd.

Postiwch Eich Swydd Wag

.

Cofiwch

Wrth bostio’r swydd wag hon, rydych yn cytuno i aelod o dîm Cambria ar gyfer Busnes gysylltu â chi.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost