SIOP SWYDDI

Dod o hyd i'r ymgeiswyr gorau

Yng Ngholeg Cambria rydym yn ymfalchïo mewn datblygu gweithlu’r dyfodol a rhoi’r cyfle i’n holl fyfyrwyr ddysgu’r sgiliau er mwyn eu paratoi ar gyfer y byd gwaith. Os hoffech chi gyflogi gweithwyr dawnus newydd, gallwn eich helpu i ddod o hyd i’r ymgeiswyr gorau. Os oes gennych chi gyfrif gyda ni’n barod, mewngofnodwch isod, neu gallwch lenwi’r ffurflen a rhannu manylion eich swydd wag gyda ni a bydd un o’n tîm mewn cysylltiad,

Siaradwch â'r tîm

Os hoffech chi drafod sut allwn helpu eich busnes i dyfu, ffoniwch neu anfonwch e-bost at ein tîm heddiw.

Cysylltwch â ni

0300 30 30 006

Ebost

Postiwch eich Swydd Wag
Llenwch y ffurflen isod
Leave this blank if the location is not important
Select if this is a remote position.

Company Details

Cofiwch

Wrth bostio’r swydd wag hon rydych yn cytuno i aelod o dîm Cambria ar gyfer Busnes gysylltu â chi.

Got a question?

Here’s how you can get in touch

Phone Icon

Contact us

Email Us

Email

Follow Us

Follow us

Got a question?

Here’s how you can get in touch

Phone Icon

Contact us

Email Us

Email