main logo

GAU Mathemateg (Cwrs Carlam)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA17858
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, 9 awr yr wythnos am 8 wythnos yn dechrau’r wythnos sy’n cychwyn 2 Medi, i baratoi at gyfer arholiadau TGAU ar gyfer y dyddiadau canlynol. Felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gallu dod i’r arholiadau ar y safle:

Uned 1 ddydd Llun 11 Tachwedd 2024
Uned 2 ddydd Mercher 13 Tachwedd 2024


Adran
Saesneg a Mathemateg
Dyddiad Dechrau
02 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
21 Oct 2024

Trosolwg o’r Cwrs

Dyma gwrs dwys ar gynnwys pwnc a thechneg arholiad, gyda'r nod o'ch symud i o leiaf gradd C mewn TGAU Mathemateg (CBAC). Dros 8 wythnos o addysgu, bydd ein darlithydd TGAU Mathemateg arbenigol yn addysgu’r holl elfennau sy’n rhan o’r TGAU i chi, gan gynnwys Rhif, Ystadegau, Algebra, Geometreg a Mesur.

Bydd y cwrs yn eich paratoi chi ar gyfer yr arholiadau gyda chyfrifiannell a heb gyfrifiannell ym mis Tachwedd. Bydd gwersi yn cael eu cynnal o bell ac wyneb yn wyneb bob wythnos, ynghyd â gwaith i gael ei gwblhau’n annibynnol.

Bydd y rhaglen garlam TGAU yn cael ei chyflwyno dros 8 wythnos, felly mae presenoldeb ardderchog yn hanfodol os ydych chi am gadw i fyny gyda’r gwaith, a llwyddo.

Bydd y cwrs yn cael ei gynnal 9 awr yr wythnos. Bydd 3 awr wyneb yn wyneb, 3 awr yn gyfunol (cyfuniad o wyneb yn wyneb ac o bell), a 3 awr yn astudio’n annibynnol i gael eu cwblhau yn eich amser eich hun.
Arholiad TGAUO leiaf gradd D mewn TGAU Mathemateg (dim Rhifedd). Rhaid i chi ddod â beiro, papur, onglydd, cwmpawd, pensil, rhwbiwr a chyfrifiannell wyddonol eich hun. Mae’n hanfodol fod gennych chi liniadur neu gyfrifiadur ar gael i’w ddefnyddio.
Mae TGAU Mathemateg yn gymhwyster mynediad sy’n gallu cynorthwyo symud ymlaen i astudio ymhellach a/neu gyflogaeth.£110
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?