main logo

Chwaraeon Elît

A football in the air hitting the net of a football goal

Academi Pêl-Droed Cambria

Ein Hacademïau a'n Hysgoloriaethau

Os ydych chi wrth eich bodd gyda phêl-droed, p’un a ydych chi wedi bod yn cicio pêl ers i chi allu cerdded neu os ydych chi eisiau dod oddi ar y fainc am y tro cyntaf, mae gennym ni dîm i chi. Dewiswch o Academi Nomads Cambria, Pêl-droed Dynion Cambria yn Iâl, neu Dîm Pêl-droed Merched Cambria. Darganfyddwch am bob un o’n timau gwych isod.

Yng Ngholeg Cambria, rydym yn mynd i’n chweched flynedd mewn partneriaeth â Chlwb Pêl-droed Nomads Cei Connah, sef un o dimau gorau pêl-droed domestig Cymru.

Yr hyn sydd angen i chi ei wybod

Rydym wedi ein hysbrydoli gan gwricwlwm tîm cyntaf Clwb Pêl-droed Nomads Cei Connah, trwy ddarparu amserlen hyfforddi gynhwysfawr. Bydd adlewyrchu eu cwricwlwm yn sicrhau bod gennych y datblygiad technegol, tactegol a chorfforol gorau.

Dydd Llun 16:00 – 18:00 – Cryfder a Chyflyru / Hyfforddiant Technegol
Dydd Mawrth 16:00 – 18:00 – Hyfforddiant Tactegol
Dydd Mercher – Gemau Chwaraeon AoC
Dydd Iau – 16:00 – 17:30 – Sesiwn adfer
Dydd Gwener – Dim Hyfforddiant
Dydd Sadwrn – Cynghrair Dynion Clwyd dan 18 Gogledd Ddwyrain Cymru
Dydd Sul – Uwch Gynghrair Datblygu Cymru dan 19 oed

Dynion 1 Coleg Cambria

  • Categori 1 Gogledd Ddwyrain Chwaraeon AoC
  • Cwpan AoC Colegau Prydain
  • Cwpan Ysgolion Cymru
  • Cwpan Colegau Cymru

Dynion 2 Coleg Cambria

  • Categori 2 Gogledd Ddwyrain Chwaraeon AoC
  • Cwpan AoC Colegau Prydain (Datblygol)
  • Cwpan Ysgolion Cymru (Datblygol)

Mae’r holl gemau cartref yn cael eu chwarae ar gae 3G Cei Connah yn CQHS

Byddwch yn cael y cyfle i wirfoddoli i Academi Nomads Cei Connah. Byddwch yn gallu ennill rhai o gymwysterau hyfforddi Pêl-droed FAW os ydych chi’n dymuno.

Rydym yn credu, ni waeth beth rydych chi’n ei astudio yn Cambria, y dylech chi gael y cyfle i gynrychioli ein timau elitaidd. Rydym wedi ymrwymo i gyfuno rhagoriaeth academaidd a chwaraeon, gan gefnogi eich uchelgeisiau yn y dosbarth ac ar y maes.

Yn ein hadroddiad Estyn diweddaraf, rhoddodd arolygwyr radd ‘rhagorol’ i’r coleg, gan wneud Cambria yn un o’r colegau mwyaf llwyddiannus yn y DU, a’r coleg sy’n perfformio orau yng Nghymru.

Cam 1 – Gwahoddir unrhyw chwaraewr sydd â diddordeb yn y rhaglen i ddod i Noson Agored mis Chwefror.

Cam 2 – Yna gofynnir i bob chwaraewr sy’n mynd i’r noson agored gwblhau datganiad o ddiddordeb, gan nodi eu rhesymau dros ddymuno bod yn rhan o’r rhaglen yn ogystal â’u huchelgeisiau wrth symud ymlaen.

Cam 3 – Yn dilyn hyn, mae CQN yn adolygu’r holl ddatganiadau o ddiddordeb a dewisir nifer o chwaraewyr i’w treialu.

Cam 4 – Yn olaf, mae chwaraewyr wedyn yn cael eu dewis o’r treial ac yn cael eu hannog i gwblhau eu cofrestriad coleg.

Mae Suzanne Barnes yn gyfrifol am y maes hwn.

Mae’r tîm pêl-droed dynion yn ddewis hynod o boblogaidd i fyfyrwyr. Rydym yn cynnal treialon yn yr ail wythnos ym mis Medi bob blwyddyn.

Yr hyn sydd angen i chi ei wybod

Rhwng gemau, byddwch yn cael y cyfle i weithio ar ddatblygiad tactegol a gwaith ffitrwydd.

Mae’r tîm yn cystadlu ar brynhawn dydd Mercher yn y gynghrair AOC y Colegau a’r twrnamaint cenedlaethol Colegau Cymru.

Wrth chwarae ar brynhawn dydd Mercher byddwch yn cael y rhyddid i astudio yn ogystal â chwarae i’r tîm. Hefyd byddwch yn cael cyfleoedd i gwblhau rhagor o gymwysterau ar y cyd a’ch tîm elit.

Rydym yn credu, ni waeth beth rydych chi’n ei astudio yn Cambria, y dylech chi gael y cyfle i gynrychioli ein timau elitaidd. Rydym wedi ymrwymo i gyfuno rhagoriaeth academaidd a chwaraeon, gan gefnogi eich uchelgeisiau yn y dosbarth ac ar y maes.

Hefyd byddwch y cael cyfleoedd i gwblhau rhagor o gymwysterau ar y cyd a’ch tîm elit.

Rydym yn cynnal treialon yn ystod mis Medi, gyda gemau cystadleuol yn dechrau’n fuan wedyn. Rydym yn chwilio am chwaraewyr newydd bob amser i gryfhau’r sgwad, felly peidiwch â phoeni; gallwn roi cyfle i chi ymuno a’r tîm hyd yn oed os ydych chi’n methu’r treial cychwynnol ym mis Medi.

Mae Darryl Cumberlidge yn gyfrifol am y maes hwn.

Mae Pêl-droed ac Addysg Ymddiriedolaeth Gymunedol CPD Wrecsam yn rhaglen newydd sy’n recriwtio dynion a merched rhwng 16-18 oed i ddod yn rhan o’r Rhaglen Ysgoloriaethau Pêl-droed ac Addysg.

Bydd myfyrwyr chwaraeon yn hyfforddi’n wythnosol gyda staff Ymddiriedolaeth Gymunedol CPD Wrecsam, gan gystadlu yn y Gynghrair Pêl-droed ac Addysg Cymunedol yn cynrychioli CPD Wrecsam.

Bydd disgwyl i fyfyriwr astudio gyda Cambria gyda’r cyfle i gwblhau cymhwyster lefel 2 neu lefel 3 mewn chwaraeon, bydd cyfleoedd hefyd i gwblhau cymwysterau ychwanegol i gyfoethogi eich gyrfa yn rhagor.

Beth am ymuno â’n darpariaeth pêl-droed merched lwyddiannus a bod yn rhan o dîm sy’n tyfu ac yn datblygu’n gyson, diolch i’n cysylltiadau â Chlwb Pêl-droed Wrecsam.

Gan weithio’n agos gyda hyfforddwyr CPD Wrecsam, gallwn ddarparu llwybr clir i chi o bêl-droed coleg i Dîm Merched o dan 19 oed y clwb.

Yr hyn sydd angen i chi ei wybod

Bydd tîm y coleg yn hyfforddi ac yn chwarae ar brynhawn Mercher.

Mae’r tîm pêl-droed yn chwarae yn Rhanbarth De Cynghrair y Gogledd Orllewin AoC a hefyd yn cymryd rhan yn Nhwrnamaint Colegau Cymru.

Os cewch eich dewis ar gyfer sgwad Merched Clwb Pêl-droed Wrecsam ac yn astudio yn y Coleg, byddwch yn ymwneud â thîm y Coleg.

Mae chwarae ar brynhawn dydd Mercher yn rhoi’r rhyddid i chi astudio ochr yn ochr â chwarae i’r tîm. Byddwch hefyd yn cael y cyfleoedd i gwblhau rhagor o gymwysterau ochr yn ochr â’ch tîm elît.

Rydym yn credu, ni waeth beth rydych chi’n ei astudio yn Cambria, y dylech chi gael y cyfle i gynrychioli ein timau elît. Rydym wedi ymrwymo i gyfuno rhagoriaeth academaidd a chwaraeon, gan gefnogi eich uchelgeisiau yn y dosbarth ac ar y cae.

Byddwch hefyd yn cael y cyfleoedd i gwblhau rhagor o gymwysterau ochr yn ochr â’ch tîm elît.

Mae tîm y coleg yn cynnal treialon yn ystod mis Medi, gyda gemau cystadleuol yn dechrau yn fuan wedyn. Rydym bob amser yn chwilio am chwaraewyr newydd i gryfhau’r sgwad, felly peidiwch â phoeni; gallwn roi lle i chi ar y tîm hyd yn oed os byddwch yn methu’r treial cychwynnol ym mis Medi.

Caiff merched eu dewis ar gyfer Canolfan Ragoriaeth Merched CPD Wrecsam drwy broses dreialon. Cysylltwch â Matthew Hubbard i ofyn am dreial.

Mewn lluniau