main logo

Cylchlythyr

carousel graphic for adult open event

Y Cylchlythyr Diweddaraf yn Syth i'ch Blwch E-bost

Mae gennym ni gylchlythyr ar gyfer yr holl fyfyrwyr yma yng Ngholeg Cambria.

Llenwch y ffurflen isod gan nodi eich cyfeiriad e-bost a dewis y cylchlythyr rydych chi’n dymuno ei gael a chadarnhewch eich tanysgrifiad!

Y diweddaraf gan Cambria yn syth i'ch blwch e-bost

Llenwch y ffurflen isod gan nodi eich cyfeiriad e-bost a dewis y cylchlythyr rydych chi’n dymuno ei gael a chadarnhewch eich tanysgrifiad.

Ymunwch â'n Cylchlythyr

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Byddwn ni’n defnyddio eich gwybodaeth gyswllt i roi gwybod i chi am y cyrsiau, newyddion a digwyddiadau yng Ngholeg Cambria. Os ydych chi’n dewis bod gennych chi ddiddordeb mewn swyddi gwag, byddwn ni’n defnyddio eich gwybodaeth gyswllt i roi gwybod i chi am swyddi gwag a digwyddiadau recriwtio yng Ngholeg Cambria.

Mae eich gwybodaeth wedi cael ei chasglu a bydd yn cael ei chadw gan Goleg Cambria, Ffordd Celstryn, Cei Connah, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, CH5 4BR. Ni fyddwn ni’n rhannu eich manylion. Gallwch chi dad-danysgrifio o’n rhestr bostio ar unrhyw bryd wrth ddefnyddio’r ddolen unigryw yn y negeseuon e-bost rydyn ni’n eu hanfon atoch chi.