main logo

Sbaeneg Sgyrsiol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA17333
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, 10 wythnos (2 awr yr wythnos); 2.30pm I 4.30pm yn y prynhawn.
Adran
Ieithoedd
Dyddiad Dechrau
09 Jan 2025
Dyddiad Gorffen
20 Mar 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Dysgwch hanfodion Sbaeneg mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol gyda chyfres o glipiau fideo, gemau, cwisiau a chyflwyniadau i gyd-fynd â llyfryn cwrs.
Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad sylfaenol ymarferol i'r iaith a bydd yn rhoi cyfle i chi ymarfer siarad a gwrando, darllen ac ysgrifennu.

Bydd y cwrs yn cynnwys y canlynol:

● Cyflwyniadau sylfaenol gan gymunedau Sbaeneg eu hiaith, gan gynnwys disgrifio eich hun ac eraill, disgrifio arferion dyddiol a dweud yr amser.

● Geirfa sylfaenol yn ymwneud â bywyd bob dydd e.e. rhifau, lliwiau, aelodau'r teulu, bwyd, dillad a gwrthrychau cyffredin.

● Gofyn ac ateb cwestiynau. Ymarfer sut i ofyn ac ateb cwestiynau sylfaenol, gan gynnwys rhai am ddewisiadau personol, gweithgareddau ac arferion dyddiol.

● Disgrifio Pobl a Phethau: Datblygu’r gallu i ddisgrifio ymddangosiad corfforol, nodweddion personoliaeth a gwrthrychau pobl gan ddefnyddio ansoddeiriau sylfaenol.

● Archebu Bwyd a Diodydd: Ymgyfarwyddo â geirfa ac ymadroddion sy’n cael eu defnyddio mewn bwytai a chaffis Sbaeneg, er enghraifft archebu prydau bwyd, gofyn am argymhellion, a deall bwydlenni.

● Defnyddio iaith ffurfiol/anffurfiol a deall rhagenwau personol.

● Deall enwau/ansoddeiriau gwrywaidd a benywaidd a chyflwyno amser berfau rheolaidd yn ogystal â ffurfiant berfau atblygol.

Mae’r gwersi’n cynnwys holl ddeunyddiau wedi’u hargraffu a byddwch yn cyrchu adnoddau ar-lein a fydd yn eich helpu i ddeall mecaneg sylfaenol dysgu iaith.

Gwella eich hyder wrth siarad Sbaeneg, cyfarfod ag ieithyddion brwd eraill, datblygu eich sgiliau gramadeg a phrofi eich gwybodaeth. Bydd y sesiynau hyn yn cael eu gwahaniaethu er mwyn caniatáu dilyniant.

Bydd rhagor o gyrsiau 10 wythnos yn cael eu cynnal ym mis Ebrill 2024 a bydd rhai o’r dosbarthiadau hyn yn rhoi cyfleoedd i chi ddatblygu eich sgiliau iaith yn rhagor. Bydd y dosbarthiadau hyn yn cael eu hysbysebu yn hwyrach yn y flwyddyn.
Amherthnasol
Nid oes angen unrhyw sgiliau Iaith Sbaeneg blaenorol.
Bydd datblygu sgiliau mewn iaith arall bob amser yn sgil ddefnyddiol a gwerthfawr iawn i’w feddu ar draws llawer o ddiwydiannau a gyrfaoedd.
Am ddim.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?