main logo

Hanfodion Powerpoint a Sgiliau Cyflwyno

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA18222
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, 3 awr
Dydd Iau 13:00-16:00
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
30 Jan 2025
Dyddiad Gorffen
30 Jan 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i roi'r sgiliau meddalwedd a thechnegau cyflwyno angenrheidiol i chi i roi'r offer angenrheidiol i chi gynhyrchu a chyflwyno cyflwyniadau proffesiynol. Byddwch chi’n dysgu sut i ymgorffori AI yn eich cyflwyniadau, a sut i berswadio'n effeithiol trwy adrodd straeon digidol.

Byddwch chi’n dysgu -
● Sut i wneud y mwyaf o Microsoft PowerPoint
● Pam fod gwneud llai yn fwy effeithiol, a sut i greu sleidiau diddorol ac effeithiol
● Pwysigrwydd cyfleu eich llais a'ch personoliaeth
● Sgiliau cyfathrebu allweddol
● Gwybod beth ydy’ch neges - beth ydych chi am ei gyfleu?
● Gwybod eich cynulleidfa - cadwch bethau’n syml
● Gwybod ble i ganolbwyntio'ch sylw yn y gynulleidfa - awgrymiadau a chyngor ar wneud argraff
● Y grefft o berswadio
● AI ac Adrodd Straeon Digidol
Mewn sesiwn ryngweithiol bydd cyfranogwyr yn dod i’r amlwg gyda dealltwriaeth gyfannol o sut y gallwch chi ddefnyddio sgiliau PowerPoint a thechnegau cyflwyno i roi cyflwyniadau effeithiol.
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, er bod disgwyl i ddefnyddwyr fod yn gyfarwydd â hanfodion defnyddio cyfrifiadur a’r we.
Mae’r cwrs yn rhoi’r wybodaeth a’r dulliau angenrheidiol i chi i’ch helpu i ddysgu’r pwnc.
£49
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?