main logo

NEBOSH NG2 Rheoli Peryglon Yn Y Gweithle

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA01274
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 8 wythnos. Mae’n cael ei gynnal ar ddydd Mercher neu ddydd Gwener rhwng 9.30am a 4.30pm. Gallwch fynychu’r naill ddiwrnod neu’r ddiwrnod bob wythnos yn dibynnu pa un sy’n fwyaf cyfleus i chi.

Am ddyddiadau’r cwrs cysylltwch â Choleg Cambria ar 01978 267421 neu anfonwch e-bost at steve.mason@cambria.ac.uk.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
08 Jan 2025
Dyddiad Gorffen
05 Mar 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Addas ar gyfer goruchwylwyr, rheolwyr, cynrychiolwyr diogelwch a'r rheini sy'n dymuno bod yn weithwyr diogelwch proffesiynol.

Mae'r Uned hon yn rhan o gymhwyster llawn Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH ac yn safon lefel 3 (Safon Uwch). Mae'n darparu dealltwriaeth o beryglon yn y gweithle a sut i reoli'r risgiau y maen nhw’n eu creu.

Cynnwys Maes Llafur Uned NG2.

Elfen 5: Iechyd corfforol a seicolegol.
Elfen 6: Iechyd cyhyrysgerbydol..
Elfen 7:Asiantau cemegol a biolegol.
Elfen 8:Materion cyffredinol yn y gweithle.
Elfen 9: Offer gwaith.
Elfen 10: Tân.
Elfen 11: Trydan.
Ar ddiwedd yr uned hon, bydd ymgeiswyr yn cwblhau asesiad risg digidol o fewn rhan o weithle o’u dewis nhw.
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, ond bydd profiadau yn y gweithle yn helpu gan fod hwn yn gymhwyster proffesiynol.
Swydd mewn iechyd a diogelwch.
£657

Nid oes unrhyw gostau ychwanegol fel TAW, ffi arholiad, llyfr cwrs a deunyddiau cwrs google.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?