main logo

Astudiaethau ffilm Lefel A

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA71323
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Llawn Amser, Cwrs llinol Safon Uwch 2 flynedd o hyd – bydd pob asesiad ar ddiwedd yr ail flwyddyn.
Adran
Cyrsiau Safon Uwch
Dyddiad Dechrau
02 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Wrth wraidd yr holl astudiaethau ffilm mae cydnabyddiaeth bod ffilmiau'n cael eu gwneud: cânt eu hadeiladu gan ddefnyddio ystod o elfennau - sinematograffi, mise-en- scène, sain, golygu a pherfformio (elfennau allweddol ffurf ffilm) - sy'n cael eu trefnu'n strwythurol o ran naratif ac yn aml genre (elfennau strwythurol ffurf ffilm). Mae’r modd y
mae gwneuthurwyr ffilm yn defnyddio'r elfennau hyn, yn aml mewn ffyrdd cymhleth a hynod artistig, yn rhan fawr o'r hyn sy'n astudiaeth ffurfiol o ffilmiau.

Yr un mor bwysig mae sut mae gwylwyr yn ymateb I'r gwaith y mae gwneuthurwyr ffilm yn ei greu a sut mae dysgwyr yn dehongli'r ffilmiau gan gyfeirio at ymateb gwylwyr, cyd-destunau perthnasol, dulliau beirniadol a dadleuon. Yn ei dro, mae'r astudiaethau ffurfiol hyn yn cael effaith uniongyrchol ar waith dysgwyr eu hunain fel gwneuthurwyr ffilm
ac ysgrifenwyr sgrin.

Rhan 1: Amrywiaethau ffilmiau a gwneud ffilmiau

● Adran A: Hollywood 1930-1990 (astudiaeth gymharol)
● Adran B: Ffilmiau o America ers 2005 (astudio dwy ffilm)
● Adran C: Ffilmiau o Brydain ers 1995 (astudio dwy ffilm)

Rhan 2: Safbwyntiau gwneud ffilmiau byd-eang

● Adran A: Ffilmiau byd-eang (astudio dwy ffilm)
● Adran B: Ffilmiau dogfen
● Adran C: Symudiadau ffilmiau – Sinema di-sain
● Adran D: Symudiadau ffilmiau – Ffilmiau arbrofol (1960-2000)

Rhan 3: Cynhyrchu

Bydd y cynhyrchiad ar ffurf naill ai sgript ffilm yn y flwyddyn gyntaf a ffilm fer yn yr ail flwyddyn. Rhaid i ddysgwyr hefyd ddarparu dadansoddiad gwerthusol o'r cynhyrchiad, sy'n dadansoddi ac yn gwerthuso'r cynhyrchiad mewn perthynas â ffilmiau eraill a gynhyrchwyd yn broffesiynol.
Rhan 1: Amrywiaethau ffilmiau a gwneud ffilmiau
Arholiad ysgrifenedig: 2½ awr
35% o’r cymhwyster

Rhan 2: Safbwyntiau gwneud ffilmiau byd-eang
Arholiad ysgrifenedig: 2½ awr
35% o’r cymhwyster

Rhan 3: Cynhyrchu
Asesiad di-arholiad
30% o’r cymhwyster
5 TGAU gradd C/4 neu uwch gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg.

Yng Ngholeg Cambria, byddem yn eich annog I wneud eich gorau glas yn eich arholiadau. Y gorau yw eich graddau, y mwyaf o ddewisiadau fydd gennych chi, a gallai arwain at gael mynediad I gwrs lefel uwch.
Mae Astudiaethau Ffilm Safon Uwch yn darparu dilyniant addas i ystod o gyrsiau gradd addysg uwch a galwedigaethol neu i gyflogaeth. Gallai hyn gynnwys gyrfaoedd yn y diwydiant ffilm, yn ogystal â’r rhai yn y byd academaidd a chyhoeddi. I’r rhai nad ydynt am symud ymlaen ymhellach gydag Astudiaethau Ffilm, mae’r fanyleb hon hefyd yn darparu cwrs astudio cydlynol, gafaelgar a gwerthfawr yn ddiwylliannol.

Efallai bydd angen prynu gwisg / offer ar gyfer rhai cyrsiau.
Edrychwch ar y rhestr offer i gael rhagor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?