main logo

Canolfan Brifysgol Cambria

Play Video
Trosolwg

Yn Cambria, mae ein cyrsiau lefel prifysgol wedi’u llunio gyda chyflogaeth mewn golwg i gynyddu eich potensial gyrfa. Bob blwyddyn, mae nifer cynyddol o fyfyrwyr yn dewis astudio cyrsiau lefel gradd gyda ni.

Chwilio am ein holl gyrsiau

Cwestiynau cyffredin

Mae Addysg Uwch (AU) yn golygu unrhyw lefel astudio tu hwnt i Safon Uwch neu gymwysterau galwedigaethol Lefel 3.

Gall hyn gynnwys:

  • HNC / HND
  • Graddau sylfaen
  • Graddau llawn (BA, BSc, BEng)
  • Prentisiaethau Uwch (gelwir yn Brentisiaethau Gradd yn Lloegr)
  • Cymwysterau proffesiynol ar Lefel 4+ gan gynnwys arwain a rheoli a chymwysterau technegol mewn meysydd cysylltiedig â gwaith fel Cyfrifeg, Adnoddau Dynol, Iechyd a Diogelwch ac ati.

Rydym yn dyfarnu lleoedd yn seiliedig ar sgiliau bywyd a phrofiad cymaint ag yr ydym ar gymwysterau sy’n gysylltiedig â phynciau. O ganlyniad, mae gennym gymuned myfyrwyr amrywiol sy’n cynnwys y rhai sy’n gadael y coleg yn ogystal â myfyrwyr hŷn sy’n dymuno symud ymlaen neu newid eu gyrfaoedd.

Rhestrir ein hunion ofynion mynediad yn amlinelliadau’r cyrsiau unigol.

Partneriaid Prifysgol

Mae holl gyrsiau lefel gradd Cambria yn cael eu dilysu gan rai o brifysgolion gorau’r DU. Ein partneriaid presennol yw Prifysgol Bangor, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol John Moores Lerpwl, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a Pearson.

Mae’r adeilad newydd sbon yn cynnwys atriwm trawiadol lle gallwch ymlacio ar ein soffas crand, a chymdeithasu ar ein meinciau ac o amgylch y byrddau coffi. Mae digon o olau naturiol, cyfleusterau digidol a mannau rhyngweithiol. Dewch i weld sut olwg sydd ar ddyfodol dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost