main logo

Canolfan Brifysgol Cambria

Play Video
Trosolwg

Yn Cambria, mae ein cyrsiau lefel prifysgol wedi’u llunio gyda chyflogaeth mewn golwg i gynyddu eich potensial gyrfa. Bob blwyddyn, mae nifer cynyddol o fyfyrwyr yn dewis astudio cyrsiau lefel gradd gyda ni.

Rydym wedi buddsoddi miliynau o bunnoedd i’n cyfleusterau a’n safleoedd, ac mae ein myfyrwyr wedi elwa o hynny, gan gyflawni canlyniadau rhagorol a rhagolygon cyflogaeth gwell i raddedigion. Mae mewnbwn gan y cyflogwr yn sicrhau eich bod yn datblygu’r sgiliau sydd eu hangen i lwyddo yn eich gyrfa ddelfrydol.

Pam astudio gyda Chanolfan Brifysgol Cambria?

Isod mae rhai o’r nifer o resymau y dylech chi astudio gyda Chanolfan Brifysgol Cambria:

  • Canolbwyntio ar eich dyfodol – Mae ein holl raglenni wedi’u cynllunio gyda’ch cyflogaeth yn y dyfodol mewn golwg gyda darlithwyr yn rhannu eu gwybodaeth arbenigol am y diwydiant trwy eu dysgeidiaeth.
  • Cyfleus – Drwy astudio’n lleol gallech arbed swm mawr o arian, heb unrhyw ffioedd llety. Hefyd mae bwrsari a chymorth i fyfyrwyr ar gael.
  • Cymorth – mae ein timau cynhwysiant yn gweithio’n galed i’ch darparu chi gyda chyngor ac arweiniad unigol wedi’i deilwra i’ch anghenion penodol a’ch nodau gyrfa.

Mae uchafbwyntiau’r datganiad sicrwydd ansawdd diweddaraf a gyhoeddwyd i’w gweld yma.

Chwilio am ein holl gyrsiau

Cwestiynau cyffredin

Mae Addysg Uwch (AU) yn golygu unrhyw lefel astudio tu hwnt i Safon Uwch neu gymwysterau galwedigaethol Lefel 3.

Gall hyn gynnwys:

  • HNC / HND
  • Graddau sylfaen
  • Graddau llawn (BA, BSc, BEng)
  • Prentisiaethau Uwch (gelwir yn Brentisiaethau Gradd yn Lloegr)
  • Cymwysterau proffesiynol ar Lefel 4+ gan gynnwys arwain a rheoli a chymwysterau technegol mewn meysydd cysylltiedig â gwaith fel Cyfrifeg, Adnoddau Dynol, Iechyd a Diogelwch ac ati.

Rydym yn dyfarnu lleoedd yn seiliedig ar sgiliau bywyd a phrofiad cymaint ag yr ydym ar gymwysterau sy’n gysylltiedig â phynciau. O ganlyniad, mae gennym gymuned myfyrwyr amrywiol sy’n cynnwys y rhai sy’n gadael y coleg yn ogystal â myfyrwyr hŷn sy’n dymuno symud ymlaen neu newid eu gyrfaoedd.

Mae ein union ofynion mynediad wedi’u rhestru yn amlinelliad y cyrsiau unigol.

Partneriaid Prifysgol

Mae holl gyrsiau lefel gradd Cambria yn cael eu dilysu gan rai o brifysgolion gorau’r DU. Ein partneriaid presennol yw Prifysgol Bangor, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol John Moores Lerpwl, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a Pearson.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost