main logo

Saesneg TGAU CBAC - Dechrau ym mis Ionawr

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA70295
Lleoliad
Online
Hyd
Rhan Amser, Mae hwn yn gwrs blwyddyn a ddysgir o bell. 30 wythnos.

Ceir astudiaeth annibynnol dan arweiniad tiwtor wedi’I ategu gan diwtorialau 1:1.
Adran
Saesneg a Mathemateg
Dyddiad Dechrau
10 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 May 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae'r cwrs yn cynnwys elfennau ysgrifenedig a llafar, wedi'u cynllunio i alluogi myfyrwyr i gyfathrebu'n gywir, yn briodol ac yn effeithiol ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Bydd myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i brofi amrywiaeth o gyfryngau ac i ddatblygu'r gallu i wneud ymateb personol gwybodus i amrywiaeth o ysgogiadau a thestunau.
Asesir drwy arholiad ysgrifenedig terfynol (dau bapur) ac asesiad rheoledig mewn amodau arholiadau yn ystod y flwyddyn.
Unrhyw un o’r canlynol:

TGAU Iaith Saesneg gradd D neu uwch.

Cyfathrebu Sgiliau Hanfodol Cymru, Lefel 1 o leiaf.

Cyfathrebu Sgiliau Gweithredol, Lefel 1 o leiaf.
Mae TGAU Iaith Saesneg gradd C/4 neu uwch yn ofynnol ar gyfer llawer o yrfaoedd a chyrsiau astudio.
£110
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?