main logo

ICDL Uwch - Uned Unigol Cyflwyniadau

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA62016
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, Yn ôl y galw

Am unrhyw ymholiadau am y cwrs hwn, neu i gofrestru, cysylltwch â Gwilym Roberts ar gwilym.roberts@cambria.ac.uk neu 0300 30 30 007.

Ar ôl cofrestru, bydd gennych 12 mis i gwblhau eich cymhwyster.
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Trosolwg o’r Cwrs

Cynlluniwyd ECDL yn benodol ar gyfer y rheiny sydd am ennill cymhwyster meincnod mewn cyfrifiaduron er mwyn eu galluogi i ddatblygu eu sgiliau TG a gwella eu cyfleoedd gyrfa. Mae’n gymhwyster a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Mae ECDL Uwch yn cynnwys yr unedau canlynol -

Prosesu Geiriau
Cronfeydd Data
Taenlenni
Cyflwyniadau
Gwella Cynhyrchiant – ar gael ar ôl i’r lleill gael eu cwblhau yn unig

Mae’r cwrs yma yn cyflenwi un o’r unedau uchod, sydd yn gymhwyster ardystiedig ar ei ben ei hun ac yn gallu cyfrannu at ECDL Uwch yn ei gyfanrwydd os yw’r unedau eraill yn cael eu cwblhau hefyd, ar wahân.

Caiff y cymhwyster ei gyflwyno mewn modd hyblyg ar ffurf gweithdy, sy’n canolbwyntio ar y dysgwr. Bydd dysgwyr yn dysgu ar eu cyflymder a’u lefel gallu eu hunain, trwy ddeunyddiau electronig a/neu brint. Mae tiwtor wrth law bob amser yn ystod y sesiynau i roi arweiniad a chymorth. Gall dysgwyr ymuno â'r cwrs a'i adael unrhyw bryd yn ôl y galw ac yn ôl eu gwybodaeth a'u lefelau gallu.

Ar ôl cofrestru, bydd gennych 12 mis i gwblhau eich cymhwyster.
Arholiad
Ffoniwch 0300 30 30 007 am gyngor os gwelwch yn dda
£60
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?