main logo

NEBOSH NG1 Rheoli Iechyd A Diogelwch

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA01273
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 5 wythnos.

Caiff ei gynnal ar ddydd Mercher neu ddydd Gwener o 9.30am i 4.30pm. Gallwch fynd naill ddiwrnod neu’r llall bob wythnos yn dibynnu ar yr hyn sydd yn well gennych chi.

Cysylltwch â Choleg Cambria ar 01978 267421 neu anfonwch e-bost at steve.mason@cambria.ac.uk I gael dyddiadau’r cwrs.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
19 Mar 2025
Dyddiad Gorffen
30 Apr 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Yn addas ar gyfer goruchwylwyr, rheolwyr, cynrychiolwyr diogelwch a'r rhai sy'n dymuno dod yn weithwyr diogelwch proffesiynol.

Mae’r uned hon yn rhan o gymhwyster Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH llawn ac yn safon lefel 3 (Safon Uwch). Mae’n rhoi dealltwriaeth o beryglon y gweithle a sut I reoli’r risgiau sy’n codi ohonyn nhw.

Cynnwys Maes Llafur Uned NG1.

Elfen 1: Pam ddylem ni reoli iechyd a diogelwch yn y gweithle.
Elfen 2: Sut mae systemau rheoli iechyd a diogelwch yn gweithio a sut olwg sydd arnyn nhw.
Elfen 3: Rheoli risg – deall pobl a phrosesau.
Elfen 4: Monitro a mesur iechyd a diogelwch.
Ar ddiwedd yr uned hon, bydd ymgeiswyr yn cwblhau arholiad digidol llyfr agored 24 awr. Gallai’r arholiad gael ei gwblhau gartref neu yn y gwaith.
Does dim gofynion mynediad ffurfiol ond bydd profiad yn y gweithle o gymorth gan fod hwn yn gymhwyster proffesiynol.
Swydd mewn iechyd a diogelwch.
£493 y pen.

Nid oes unrhyw gostau ychwanegol fel TAW, ffi arholiad, llyfr cwrs a deunyddiau cwrs google.

Cysylltwch â Choleg Cambria ar 01978 267421 neu anfonwch e-bost at steve.mason@cambria.ac.uk I gael dyddiadau’r cwrs.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?