main logo

Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA14096
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, Mae’r cwrs hwn yn para dau ddiwrnod gyda’r opsiwn i fynychu trydydd diwrnod. Cyflwynir pob sesiwn wyneb yn wyneb yn Ysgol Fusnes Llaneurgain o 9.30 tan 4pm.

Bydd angen amser ar yr ymgeiswyr hefyd I weithio ar eu haseiniadau y tu allan i’r sesiynau hyfforddi. Mae angen cwblhau aseiniad ar gyfer pob uned cyn y sesiwn nesaf sydd wedi’I threfnu, felly bydd angen I ymgeiswyr ystyried hyn wrth drefnu eu hamser a chofrestru ar y cwrs.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli
Dyddiad Dechrau
04 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
01 Nov 2024

Trosolwg o’r Cwrs

Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli, wedi'i frandio gan y Sefydliad Arwain a Rheoli, ac wedi'i achredu gan City and Guilds.

Bydd dwy uned yn cael eu hastudio:
● Uned 341 Arwain ac Ysgogi Tîm
● Uned 300 Datrys Problemau a Gwneud Penderfyniadau

Byddwch hefyd yn cael cyfle i fynychu trydydd sesiwn - Uned 312 Deall Rheoli Gwrthdaro yn y Gweithle, nad yw'n cael ei asesu.
Dau aseiniad ysgrifenedig, wedi eu gosod gan ILM. Nid oes arholiadau.

Bydd cymorth ar gael I ymgeiswyr er mwyn sicrhau eu bod nhw’n cyflawni’r cymhwyster yn llwyddiannus trwy ddefnydd o adnoddau ar Google Classroom a thiwtorialau ychwanegol ar-lein os oes angen.
Rheolwyr atebol cyntaf neu arweinwyr tîm gweithredol, profiadol neu awyddus.
Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i gefnogi darpar reolwyr rheng flaen neu reolwyr rheng flaen presennol gyda’u datblygiad proffesiynol wrth arwain a rheoli tîm.

Bydd dysgwyr llwyddiannus yn gallu symud ymlaen at gymhwyster Lefel 4 neu 5 mewn Arwain a Rheoli.
£380
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?