main logo

Lefel 2 UAL Diploma mewn Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP00212
Lleoliad
Iâl
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs blwyddyn lawn amser.
Adran
Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu Theatr Cefn Llwyfan
Dyddiad Dechrau
05 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r Diploma Lefel 2 yn y Celfyddydau Perfformio wedi’i lunio i roi’r sgiliau, gwybodaeth a’r ddealltwriaeth y byddwch eu hangen i symud ymlaen i astudio ac i hyfforddi ymhellach mewn nifer o bynciau perfformio a chelfyddydau cynhyrchu, gan gynnwys actio, canu, dawnsio, theatr gerdd, dylunio goleuo, dylunio propiau, rheoli llwyfan, cyfarwyddo, ac ati.

Cafodd y cwrs hwn ei ddylunio ar gyfer myfyrwyr sydd ȃ diddordeb yn y Celfyddydau Perfformio ac i baratoi dysgwyr ar gyfer astudio ychwanegol ar Lefel 3 a gyrfa yn y diwydiant Celfyddydau Perfformio.

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys amrywiaeth o brosiectau unigol a phrosiectau grŵp. Byddwch yn cael cyflwyniad i ystod o weithgareddau sy’n hanfodol i ddatblygu a darparu perfformiadau, megis sgiliau actio, lleisiol a symud yn ogystal ag ennill profiad o waith technegol cefn llwyfan. Yn ystod y flwyddyn cewch gyfleoedd i gymryd rhan mewn perfformiadau cyhoeddus. Mae gwaith tîm yn rhan hanfodol o'r cwrs a byddwch yn creu deunyddiau perfformio fel rhan o'r gwaith grŵp. Cewch gyfle i weithio gyda gweithwyr proffesiynol yn y maes ar hyn o bryd a byddwch yn cymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol a chyd-destunol a bydd ymweliadau addysgol yn eich cynorthwyo gyda hynny hefyd.

Bydd eich rhaglen ddysgu yn cynnwys nifer o gymwysterau. Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i’ch helpu i symud ymlaen i gyflogaeth neu Addysg Uwch. Felly, mae pob un o’n cyrsiau rhoi cyfle i chi wella eich Saesneg a Mathemateg i lefel 2 ac yn ddelfrydol i TGAU Gradd C/4 os nad ydych eisoes wedi cyflawni hyn yn yr ysgol/coleg. Bydd hyn yn gwella eich rhagolygon yn y farchnad swyddi a bydd hefyd yn eich galluogi I fynd ymlaen I addysg uwch.

Bydd myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn ennill y canlynol UAL Lefel 2 Diploma mewn Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu
Er mwyn cyflawni’r cymhwyster hwn, rhaid i chi lwyddo mewn naw uned. Mae’r uned olaf, cynhyrchu a pherfformio i gynulleidfa, yn eich galluogi chi i ddangos yr holl waith dysgu sydd wedi’i gynnal drwy gwblhau’r unedau eraill.

Caiff yr uned ei graddio fel Llwyddo, Teilyngdod neu Ragoriaeth a bydd yn pennu’r radd gyffredinol ar gyfer y cymhwyster ac mae’n cael ei asesu’n fewnol ac yn allanol.
4 TGAU ar raddau D/3 neu uwch gan gynnwys Iaith Saesneg/Cymraeg (Iaith gyntaf) neu gwblhau cymhwyster Lefel 1 mewn Cerddoriaeth, Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu yn llwyddiannus ac argymhelliad gan diwtoriaid y cwrs.

Bydd yr holl ymgeiswyr yn ymgymryd â gweithdy/prosiect y mae’n rhaid iddynt ei fynychu a’I gwblhau’n llwyddiannus.

Yng Ngholeg Cambria rydym yn eich annog chi I wneud y gorau gallwch chi yn eich arholiadau. Ygorau yw eich graddau, y mwyaf o opsiynau fydd gennych chi, a gall hyn eich arwain at ennill llear gwrs lefel uwch.
Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi Diplomâu lefel 2 ac mae’r cwrs yn eich paratoi ar gyfer cyflogaeth yn y Diwydiannau Creadigol. Os ydych yn dymuno parhau a symud ymlaen gyda’ch astudiaethau, gallwch gymryd cymhwyster Lefel 3 mewn pwnc tebyg fel Celfyddydau Perfformio neu Ddigwyddiadau Byw.
Efallai y bydd angen prynu rhestrau cit a gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr cit atodedig am ragor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?