main logo

Saesneg TGAU

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA00563
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, Bydd y cwrs yn cael ei gynnal ar nos Fawrth, 18.00 – 20.00.


Adran
Saesneg a Mathemateg
Dyddiad Dechrau
10 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 May 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs yn cynnwys elfennau ysgrifenedig a llafar sydd wedi’u cynllunio i alluogi myfyrwyr i gyfathrebu’n gywir, yn briodol ac yn effeithiol ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i brofi cyfryngau amrywiol a meithrin y gallu i ymateb yn ddeallus ar lefel bersonol i ystod o destunau ac ysgogiadau.
Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu drwy arholiad ysgrifenedig terfynol (dau bapur) ac asesiad dan reolaeth a gaiff ei gynnal dan amodau arholiad yn ystod y flwyddyn.
Unrhyw un o’r canlynol:

TGAU Iaith Saesneg gradd D neu uwch.
Sgiliau Hanfodol Cymru – Cyfathrebu, Lefel 1 o leiaf.
Sgiliau Gweithredol – Cyfathrebu, Lefel 1 o leiaf.
Mae gradd C/4 neu uwch mewn TGAU Iaith Saesneg yn ofynnol ar gyfer llawer o yrfaoedd a chyrsiau astudio.
£110
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?