main logo

BSc Gwyddoniaeth Data Gymhwysol (Prentisiaeth Gradd)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP81040
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, Prentisiaeth BSc Ran Amser, 3 Blynedd

Dydd Iau 9:00-16:00 (Safle Iâl) a Dydd Mercher 18:00-20:00 (Ar-lein)
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
25 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
26 Jun 2026

Trosolwg o’r Cwrs

Cymhwyster Galwedigaethol lefel 3 gyda phroffil gradd TTT o leiaf, 3 chymhwyster Safon Uwch gyda phroffil gradd D neu uwch, Diploma Mynediad i AU, i gynnwys 45 credyd Lefel 3 y mae’n rhaid i 30 ohonynt fod ar lefel Teilyngdod neu uwch NEU brofiad priodol a’r gallu i astudio a gweithredu ar Lefel 4. Asesir pob ymgeisydd fesul achos yn dibynnu ar eu profiad perthnasol unigol. Cysylltwch â ni os ydych yn ansicr a ydych yn bodloni’r gofynion mynediad.

Bydd angen i ddysgwyr ymgymryd â chymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif ar lefel 3 o leiaf oni bai bod gan y dysgwr TGAU mewn Saesneg a Mathemateg.

Mae angen i fyfyrwyr fod yn gweithio yn llawn amser neu’n rhan-amser (o leiaf 16 awr yr wythnos) mewn swydd briodol.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?