main logo

Hyfforddiant ac Asesiad Profwr MOT: Dosbarth 4 a 7

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA17078
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, 9am – 4pm 1 wythnos
Adran
Cerbydau Modur
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Trosolwg o’r Cwrs

Awydd dod yn brofwr MOT? Byddwch yn astudio’r unedau canlynol:

*Arferion gweithio’n ddiogel yn y ganolfan brofi
*Perthnasoedd gwaith yn y ganolfan brofi
*Rheoli datblygiad proffesiynol eich hunain fel profwr MOT
*Cynnal gwiriadau cyn prawf ar gyfer prawf addasrwydd ar gyfer y ffordd fawr cyfnodol statudol
*Cynnal prawf addasrwydd i’r ffordd fawr cyfnod statudol

Mae’r cwrs yn dilyn rhaglen astudio hyfforddiant profwyr MOT diweddaraf yr yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA) ar gyfer cerbydau dosbarth 4 a dosbarth 7.

Bob dydd bydd sesiynau astudio yn gyfuniad o weithgareddau yn y dosbarth gyda hyfforddiant ymarferol i ddilyn.

Bydd yr asesiad terfynol yn cynnwys
1. Profi ar-lein
2. Prawf arsylwi cerbyd
Archwiliad ymarferol a phrofi ar-lein ar gyfrifiadur
Bydd angen i chi feddu ar gymhwyster cerbyd modur lefel 3 cymeradwy, fel City & Guilds neu IMI Lefel 3 Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau, neu brentisiaeth gydnabyddedig ym maes cerbydau ar lefel 3.

Mae rhaglenni astudio ychwanegol ar gael i gefnogi’r rhai nad oes ganddynt gymhwyster lefel 3 cydnabyddedig. Gellir rhoi arweiniad ynghylch hyn.

Bydd angen i chi ddangos fod gennych chi o leiaf 4 blynedd o weithio yn y diwydiant cerbydau, a ddylai fod yn gysylltiedig â gweithgareddau ar gyfer profion MOT ar gerbydau.
Cynnal profion ar gerbydau yn y diwydiant ceir ar gyfer y dosbarthiadau cerbydau perthnasol.
£700
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?