main logo

Tystysgrif L2 BCS mewn Sgiliau Defnyddwyr TG

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA00180
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, Mae hwn yn gwrs lle gall dysgwyr ymuno a’i adael unrhyw bryd.

Am unrhyw ymholiadau am y cwrs hwn, neu i gofrestru, cysylltwch â Gwilym Roberts ar gwilym.roberts@cambria.ac.uk neu 0300 30 30 007.

Ar ôl cofrestru, bydd gennych 12 mis i gwblhau eich cymhwyster.
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Trosolwg o’r Cwrs

Yr ICDL yw'r Drwydded Yrru Gyfrifiadurol Ryngwladol, a elwid gynt yn ECDL (Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd).

Cynlluniwyd IDCL yn benodol ar gyfer y rheiny sydd am ennill cymhwyster meincnod mewn cyfrifiaduron er mwyn eu galluogi I ddatblygu eu sgiliau TG a gwella eu cyfleoedd gyrfa. ICDL yw’r cymhwyster TG sy’n tyfu gyflymaf mwyaf poblogaidd erioed, a ddefnyddir mewn dros 125 o wledydd trwy’r byd I gyd. Mae’r manteision I staff ennill cymhwyster ICDL cydnabyddedig yn sylweddol -
• Helpu I leihau amser a wastreffir gan staff cefnogi TG yn datrys tasgau cyfrifiadurol
• Helpu I leihau amser a wastreffir yn datrys tasgau cyfrifiadurol
• Darparu meincnod pendant ar gyfer cymhwysedd defnyddiwr cyfrifiadur
• Datblygu hyder a chymhelliad
Mae’n gymhwyster a gydnabyddir yn rhyngwladol. Mae ICDL yn cynnwys yr unedau canlynol -

• Gwella Cynhyrchiant gan ddefnyddio TG
• Prosesu Geiriau
• Taenlenni
• Cyflwyniadau

Mae darpariaeth yn seiliedig ar fodel hyblyg. Caiff y cymhwyster ei gyflwyno mewn modd hyblyg ar ffurf gweithdy, sy’n canolbwyntio ar y dysgwr. Bydd dysgwyr yn dysgu ar eu cyflymder a’u lefel gallu eu hunain, trwy ddeunyddiau electronig a/neu brint. Mae tiwtor wrth law bob amser yn ystod y sesiynau I roi arweiniad a chymorth. Gall dysgwyr ymuno â'r cwrs a'I adael unrhyw bryd yn ôl y galw ac yn ôl eu gwybodaeth a'u lefelau gallu.

Ar ôl cofrestru, bydd gennych 12 mis I gwblhau eich cymhwyster.
Asesir pob uned gydag arholiad.
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, er byddai cyfarwydd-deb sylfaenol â chyfrifiaduron yn fuddiol.
Mae ICDL yn gymhwyster meincnod gyda nifer o gyrff blaenllaw ac fe all helpu I gael gwaith.
£50
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?