main logo

Trin Oeryddion ac Offer Aerdymheru ( C&G 7543-01 )

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99119
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, 4 noson
Adran
Cerbydau Modur
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd myfyrwyr yn dysgu am faterion amgylcheddol sy’n ymwneud â nwyon a’r gofynion cyfreithiol ac ymdrin â nwyon sy’n cael eu defnyddio yn y diwydiant cerbydau modur yn ddiogel gan gynnwys y canlynol:

● Defnyddio medryddion gwasgedd I wirio gweithrediadau system
● Profion cynnal gwactod I wirio am ollyngiadau
● Systemau ail lenwi nwy
● Defnyddio’r iriad cywir
● Defnyddio lliw I gynorthwyo gyda dod o hyd I ollyngiadau
● Defnyddio cyfarpar arbenigol
● Gwiriadau tymheredd

Os hoffech chi gofrestru, cysylltwch â charles.jones@cambria.ac.uk
Cwestiynau llafar ac asesiad ymarferol.
Dim
Mae’r cymhwyster hwn yn caniatáu i chi wneud gwaith cyfreithiol ar y system aerdymheru.
£150 y pen
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?