main logo

L1 Dyfarniad mewn lechyd a Diogelwch mewn Amgylchedd Adeiladu

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA59044
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, Caiff ymgeiswyr fynychu’r coleg yn y nos neu yn y dydd:

●Cwrs min nos 6 wythnos ar ddydd Mercher (18:00 – 21:00) neu
●Cwrs 3 diwrnod, un diwrnod yr wythnos ar ddydd Gwener
(09:00 – 16:00)
Adran
Adeiladu a Gwaith Adeiladu, Trydanol, Peirianneg, Gweithgynhyrchu a Chynnal a Chadw
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cymhwyster hwn yn cyffwrdd ar y wybodaeth Iechyd a Diogelwch sydd ei hangen er mwyn ennill cerdyn CSCS ar gyfer mynediad i safleoedd adeiladu yn y DU. Nodwch fod rhaid i unrhywun sydd yn ymgeisio am gerdyn basio prawf Iechyd a Diogelwch ac Amgylchedd CITB hefyd, mae’r manylion i’w gweld wrth glicio ar y ddolen isod:
https://www.cscs.uk.com/applying-for-cards/health-and-safety-test/

1. Gwybod egwyddorion asesiad risg ar gyfer cynnal a gwella iechyd a diogelwch yn y gweithle
2. Gwybod pwysigrwydd codi a chario’n ddiogel yn y gweithle
3. Gwybod pwysigrwydd gweithio’n ddiogel o uchder yn y gweithle
4. Gwybod y peryglon i iechyd o fewn awyrgylch adeiladu
5. Gwybod pwysigrwydd o weithio o amgylch peiriannau a chyfarpar yn ddiogel
Cwblhau un prawf amlddewis sydd yn cyffwrdd ar y 5 canlyniad gwybodaeth uchod.
Nid oes angen unrhyw brofiad na chymwysterau ffurfiol er mwyn cofrestru ar y cwrs.
Bydd y cwrs hwn yn darparu gwybodaeth werthfawr i unrhywun sydd eisiau gweithio o fewn y diwydiant adeiladu ac sydd yn ystyried gwneud cais ar gyfer Cerdyn Gwyrdd CSCS.
£180
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?