main logo

Excel Uwch

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA18200
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, 9:00-16:00
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
15 May 2025
Dyddiad Gorffen
15 May 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Cafodd y cyrsiau hyn eu cynllunio i feithrin sgiliau'r dysgwr gyda meddalwedd taenlen a rhoi'r technegau angenrheidiol iddynt i gynhyrchu taenlenni proffesiynol.
Excel Uwch - cwrs 6 awr
● Didoli
● Didoli sawl colofn
● Rhestri a didoliadau addasu
● Argraffu detholiad
● Arddangos ac argraffu fformiwlâu
● Fformiwlâu sy’n creu gwallau
● Dilysu data
● Defnyddio cwymprestr gyda ‘Vlookups’
● Cyfeirio perthynol ac absoliwt
● Cyfeirio cymysg
● Ffwythiannau lluosog IF
● Ffwythiannau am-edrych
● Ffwythiannau IF wedi’u nythu - A, NEU
● Ffwythiannau am-edrych - H, V ac X
● Macros
● PivotTables
● Rheolwr Senario
● Ceisio nodau
● Ffwythiannau Uwch
● Excel ac AI
Tasgau a chymorth parhaus gan diwtoriaid
Bod yn gyfarwydd ag ymarferoldeb sylfaenol Excel, neu fod wedi cwblhau’r cwrs Excel Ychwanegol
Bydd y cwrs hwn yn helpu i roi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddefnyddio Excel ar lefel uwch.
£99
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?