main logo

Amdanom ni

Cawsom ein sefydlu yn ôl yn 2013, ac ers hynny rydym wedi sefydlu ein hunain yn gyflym fel darparwr addysg blaenllaw yn y DU.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau llawn amser a rhan-amser gan gynnwys  TGAU, Safon Uwch, Cymwysterau Galwedigaethol (Mynediad i Lefel 3), Cymraeg i Oedolion a rhaglenni Addysg Uwch ar draws ein pum safle.

Mae’r coleg hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â chyflogwyr yn lleol ac yn genedlaethol i gyflwyno prentisiaethau a hyfforddiant pwrpasol ac fel rhan o Novus Cambria mae’n cefnogi addysg yn CEM Berwyn.

Coleg Cambria yw un o’r colegau mwyaf yn y DU gyda thua 6,000 o ddysgwyr llawn amser ac 20,000 o ddysgwyr rhan-amser.

Cawsom ein sefydlu yn ôl yn 2013, ac ers hynny rydym wedi sefydlu ein hunain yn gyflym fel darparwr addysg blaenllaw yn y DU. Ni yw un o’r colegau mwyaf yn y DU, gyda thua 6,000 o fyfyrwyr amser llawn, 20,000 o ddysgwyr rhan-amser a llawer o gysylltiadau rhyngwladol.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau amser llawn a rhan-amser gan gynnwys Safon Uwch, TGAU, BTEC, Cymraeg i Oedolion, ac Addysg Uwch ar draws ein pum safle. Mae’r coleg hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â dros 1000 o gyflogwyr yn lleol ac yn genedlaethol i’ch helpu i gael cyfleoedd prentisiaeth a hyfforddeiaeth.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost