main logo

Cerddoriaeth - Lefel A

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA09148
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Llawn Amser, Mae’r cynnwys UG yn cael ei addysgu ym mlwyddyn gyntaf yr astudio.
Mae’r cynnwys Safon Uwch yn cael ei addysgu yn ail flwyddyn yr astudio.
Adran
Cyrsiau Safon Uwch
Dyddiad Dechrau
02 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn heriol ac yn rhoi mwynhad a boddhad ac yn cynnig profiad gwerthfawr i chi os oes gennych chi ddiddordeb a dawn yn y maes hwn.

Bydd y cwrs yn eich galluogi I feithrin sgiliau trwy nifer o weithgareddau. Bydd eich gwaith cwrs yn cynnwys astudiaethau fel cyfansoddi, gwerthuso, gwaith ensemble a/neu berfformiad unigol. Byddwch chi’n cymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol a chyd-destunol, ac ymweliadau addysgol I ategu eich astudiaethau
Byddwch chi’n ennill y cymhwyster hwn trwy waith cwrs cyfansoddi, perfformiad ac arholiad ysgrifenedig ar gyfer Safon UG a Safon Uwch. Mae graddau terfynol yn cael eu pennu gan farciau sy’n cael eu dyfarnu ar eich gwaith cwrs, perfformiad a’r arholiad ysgrifenedig.
Mae 5 TGAU gradd C/4 neu uwch gan gynnwys Saesneg / Cymraeg (iaith 1af) a Mathemateg a Mwy yn bodloni’r meini prawf canlynol:

● Gradd C/4 TGAU mewn Cerddoriaeth, neu Radd 5 Theori a gallu darllen nodiant cerddoriaeth ac wedi llwyddo I gael Gradd 4 mewn arholiad ymarferol gydag o leiaf un offeryn.

Nodyn: Lle nad oes gan fyfyriwr cymwysterau papur, mae’n rhaid iddynt gyfarfod â’r athro I drafod. Rydyn ni’n ymwybodol dydy rhai myfyrwyr heb gael y cyfle I gwblhau TGAU Cerddoriaeth cyn dechrau ar eu cymwysterau Safon Uwch. Mae angen I fyfyrwyr drefnu cael gwersi offerynnol/lleisiol unigol gan fod perfformio yn rhan hanfodol o’r cwrs hwn. Gallai’r adran helpu gyda hyn.

Yng Ngholeg Cambria rydym yn eich annog chi I wneud y gorau gallwch chi yn eich arholiadau. Y gorau yw eich graddau, y mwyaf o opsiynau fydd gennych chi, a gall hyn eich arwain at ennill lle ar gwrs lefel uwch.
Gallwch chi barhau gyda’ch astudiaethau yn y brifysgol neu gael swydd yn Niwydiannau Celfyddydau Perfformio.
Efallai bydd angen prynu gwisg / offer ar gyfer rhai cyrsiau
Edrychwch ar y rhestr offer atodedig I gael rhagor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?