main logo

Cymorth i Fyfyrwyr

Yn Cambria, rydym yn cydnabod bod pob myfyriwr yn dilyn taith academaidd unigryw, gan wynebu heriau amrywiol ar hyd y ffordd. Dyna pam rydym wedi ymrwymo i ddarparu profiad addysgol cynhwysfawr a chynnig ystod o wasanaethau cymorth i sicrhau bod ein myfyrwyr yn ffynnu.