main logo

Tystysgrif Lefel 2 ILM mewn Arweinyddiaeth a Sgiliau Tîm

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA10789
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, Amserau sesiynau yw 9:30 – 15:30, ar gyfer 8 sesiwn:

Bydd angen amser ar yr ymgeiswyr hefyd I weithio ar eu haseiniadau y tu allan i’r sesiynau hyfforddi. Mae angen cwblhau aseiniad ar gyfer pob uned cyn y sesiwn nesaf sydd wedi’I threfnu, felly bydd angen I ymgeiswyr ystyried hyn wrth drefnu eu hamser a chofrestru ar y cwrs.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli
Dyddiad Dechrau
24 Mar 2025
Dyddiad Gorffen
28 Jul 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Ar gyfer pwy mae’r cymhwyster hwn?

● Arweinwyr tîm presennol, gan eich cynorthwyo i fod yn fwy effeithiol a hyderus yn eich swydd.
● Arweinwyr tîm newydd neu ddarpar arweinwyr tîm, gan eich cynorthwyo i symud o weithio mewn tîm i arwain tîm.
● Unrhyw un sydd eisiau cymhwyster rheoli trosglwyddadwy ffurfiol hefyd.
● Dysgwyr sydd â digon o amser i astudio.
Astudir Chwe Uned:
● Arwain eich Tîm Gwaith
● Cynllunio a Monitro Gwaith
● Deall Newid
● Bodloni Anghenion Cwsmeriaid
● Technegau Gwella Busnes
● Ymwybyddiaeth Menter
Chwe aseiniad ysgrifenedig, wedi eu gosod gan ILM. Nid oes arholiadau.
Dim
Mae hwn yn gymhwyster rheoli cydnabyddedig iawn gan arweinydd marchnad y DU, a fydd yn eich galluogi i fod o flaen y gweddill.

Bydd dysgwyr llwyddiannus yn gallu symud ymlaen at Ddyfarniad/Tystysgrif Lefel 3 mewn Arwain a Rheoli.
£770
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?