main logo

Diploma Lefel 3 mewn Sgiliau Uwch Gwneuthuro a Weldio

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP00253
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs blwyddyn llawn amser.
Adran
Gwneuthuro a Weldio
Dyddiad Dechrau
05 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
23 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs Lefel 3 yn meithrin sgiliau weldio a gwneuthuro uwch, gan gynnwys MIG, TIG gwneuthuro dur peirianneg llenfetel. Mae’r lefel hon yn ddelfrydol ar gyfer dysgwyr profiadol sydd â phrofiad ymarferol o dechnolegau ac egwyddorion arbenigol peirianneg, ac sy’n eu deall.

City & Guilds 2850 L3: Damcaniaeth (Unedau Enghreifftiol)
Tystysgrif mewn Peirianneg, Gwneuthuro a Thechnoleg Weldio
Iechyd a Diogelwch Peirianneg
Egwyddorion Peirianneg
Egwyddorion Weldio
Arc weldio metelau deunyddiau â llaw
Weldio deunyddiau trwy MIG
Weldio deunyddiau trwy TIG
Trefnu a rheoli gweithrediadau peirianneg
Weldio alwminiwm trwy MIG
Weldio alwminiwm trwy TIG
CAD

Efallai bydd cynnwys yr unedau’n newid I gyd-fynd â gofynion diwydiant lleol

Meithrin Sgiliau Llythrennedd a Rhifedd

Profiad yn gysylltiedig â Gwaith
Byddwch yn ennill y Cymwysterau trwy gymysgedd o aseiniadau ymarferol ac arholiadau ar-lein / ysgrifenedig.
Cwblhau cymhwyster Lefel 2 yn llwyddiannus a’ch bod yn gallu dangos sgiliau rhifedd a chyfathrebu da neu brofiad addas mewn diwydiant.
Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu symud ymlaen i addysg uwch neu i brentisiaeth.
Efallai bydd angen prynu offer / a neu wisg ar gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr offer atodedig i gael rhagor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?