main logo

Diploma Atodol L3 BTEC Pearson mewn Peirianneg (60 credyd)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA09178
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, 9am – 7pm
35 wythnos
Ar ddydd Mercher
Adran
Peirianneg, Gweithgynhyrchu a Chynnal a Chadw
Dyddiad Dechrau
11 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
18 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae wedi’i anelu at ddysgwyr sy’n gweithio mewn ystod o swyddi yn y sector Peirianneg a Gweithgynhyrchu. Gall y cymhwyster hwn arwain at gyflogaeth mewn nifer o sectorau gan gynnwys Gweithgynhyrchu, Cynnal a Chadw, Peirianneg neu Beiriannu. Mae’r cymhwyster hwn yn gyfwerth â chymhwyster UG, a chaiff ei gydnabod fel Tystysgrif Dechnegol ar gyfer Prentisiaeth Fodern Peirianneg. Mae’r Dyfarniad hwn yn denu hyd at 48 o bwyntiau UCAS.

Gall dysgwyr llwyddiannus symud ymlaen i ail flwyddyn y rhaglen, gyda’r potensial o ennill Diploma Lefel 3 BTEC (hyd at 96 o bwyntiau UCAS) neu Ddiploma Estynedig (hyd at 144 o bwyntiau UCAS). Gallai'r cymhwyster hwn weithredu fel cwrs pontio ardderchog ar gyfer astudio AU fel cymhwyster Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) neu radd mewn Peirianneg.

Byddwch chi’n astudio ystod o bynciau gan gynnwys:

• Mathemateg i Beirianwyr
• Egwyddorion Mecanyddol
• Egwyddorion Trydanol
• Cyfathrebu ar gyfer Technegwyr Peirianneg
• Technoleg Robot Ddiwydiannol
• Iechyd a diogelwch yn y gweithle Peirianneg

Byddwch yn cael eich asesu yn barhaus trwy gydol y cwrs gyda chyfres o aseiniadau a osodir yn rheolaidd a phrofion yn y dosbarth.
Dylai fod gan ymgeiswyr 5 TGAU graddau A* i C (neu gyfwerth) neu fod wedi cwblhau cymhwyster Peirianneg Lefel 2 perthnasol.

Ar ôl gorffen y cwrs, gall dysgwyr/prentisiaid symud ymlaen I gwrs addysg uwch fel HNC (Trydanol neu Fecanyddol).
£450
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?