main logo

Dyfarniad Lefel 2 CPCAB mewn Cyflwyniad i Sgiliau Cwnsela

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA14682
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, Bydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno dros gyfnod o 12 wythnos. 1- 4pm. Bydd y cwrs yn dechrau 22 Hydref 2024 ac yn dod i ben 4 Chwefror 2025.

Emma Evans yw tiwtor y cwrs. Cysylltwch ag Emma ar emma.riley@cambria.ac.uk gydag unrhyw ymholiadau
Adran
Cwnsela, Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Dyddiad Dechrau
22 Oct 2024
Dyddiad Gorffen
04 Feb 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i gynllunio i roi'r wybodaeth, y sgiliau a'r cymwyseddau sylfaenol i ddysgwyr ddefnyddio sgiliau cwnsela yn foesegol ac yn ddiogel mewn amrywiaeth o gyd-destunau a rolau.

Ar y cwrs hwn byddwch yn astudio pynciau gan gynnwys:

Sgiliau gwrando
Sefydlu ffiniau
Hunanymwybyddiaeth
Arfer myfyriol

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer:
● Pobl sy’n dymuno datblygu sgiliau cwnsela
● Pobl sy’n dymuno gwella eu perthnasau proffesiynol a phersonol fel rhan o ddatblygiad personol.
Asesiad
Graddfa raddio o lwyddo yn unig. Caiff deilliannau dysgu eu hasesu drwy waith portffolio ac arsylwi.
Bydd gofyn i ddysgwyr gwblhau portffolio yn ystod y cwrs hwn. Rhaid i’r ymgeiswyr fod yn 18 oed neu’n hŷn.
Gall y cwrs hwn ddarparu sgiliau ychwanegol i’r rhai sydd eisoes mewn cyflogaeth a gall arwain at fwy o gyfleoedd i hyrwyddo a datblygu. Efallai y cewch gyfle i barhau â gyrfa mewn cwnsela drwy symud ymlaen i Dystysgrif Lefel 2.
£200
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?