main logo

Diploma mewn Adeiladu (Pensaernïaeth/Tirfesur/Rheoli)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP01473
Lleoliad
Ffordd y Bers
Hyd
Llawn Amser, Dyma gymhwyster blwyddyn llawn amser.
Adran
Adeiladu a Gwaith Adeiladu, Gwaith Adeiladu Technegol
Dyddiad Dechrau
05 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae pynciau gorfodol ar gyfer pob llwybr yn cynnwys:

● Egwyddorion adeiladu
● Dylunio adeiladu
● Technoleg adeiladu
● Iechyd a diogelwch wrth adeiladu
● Arolygu mewn adeiladu
● Manylion Graffigol wrth adeiladu
● Rheoliadau adeiladu a rheolaeth wrth adeiladu
● Technegau mesur wrth adeiladu
● Mesur meintiau
Er mwyn ennill y cymhwyster hwn, rhaid i ymgeiswyr lwyddo
gyflawni’r asesiadau canlynol:

• Tri asesiad wedi’u gosod yn allanol ac wedi’u marcio’n allanol, i’w sefyll o dan amodau arholiad (Dros gyfnod o ddwy flynedd).
• Asesiadau wedi’u gosod yn fewnol.
Fel arfer, bydd gofyn i ymgeiswyr fodloni un o’r canlynol:

• Cymwysterau TGAU gradd A*-C / 9-4 mewn o leiaf bedwar pwnc gan gynnwys Mathemateg, pwnc Gwyddoniaeth a phwnc sy’n gofyn am ddefnyddio Saesneg ysgrifenedig
• ‘Tystysgrif’ BTEC neu ‘Ddiploma Cyntaf’ mewn pwnc cysylltiedig
• Gwybodaeth a/neu brofiad priodol a enillwyd yn y gwaith neu o gymwysterau cysylltiedig eraill

Croesewir ceisiadau gan fyfyrwyr sydd â chymwysterau amgen priodol a myfyrwyr aeddfed sydd â phrofiad diwydiannol perthnasol a byddant yn cael eu hystyried yn ofalus.

Yng Ngholeg Cambria rydym yn eich annog chi i wneud eich gorau yn eich arholiadau. Y gorau fydd eich graddau, y mwyaf o ddewisiadau fydd gennych chi, a bydd hynny’n gallu arwain at ennill lle ar gwrs lefel uwch
Dyma enghreifftiau o’r cyfleoedd cyflogaeth sydd ar gael ar ôl cwblhau’r cymhwyster hwn:

● Technegydd Dylunio Adeiladu
● Goruchwyliwr Safle Adeiladu
● Technegydd Safle Adeiladu
● Peiriannydd Safle Adeiladu
● Technegydd Peirianneg Sifil
● Technegydd Pensaernïol
● Syrfëwr Adeiladu
● Goruchwyliwr Gwaith Adeiladu.
● Technegydd Peirianneg Sifil/Strwythurol
● Goruchwyliwr iechyd a Diogelwch Cynorthwyol.
Efallai bydd angen prynu cyfarpar a/neu wisg ar gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr cyfarpar atodedig i gael rhagor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?