main logo

Lefel 2 UAL Diploma mewn Chynhyrchu Cerddoriaeth

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP87923
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Llawn Amser, Cwrs llawn amser 1 Flwyddyn, sy’n addas ar gyfer symud ymlaen at astudio Lefel 3, neu baratoi ar gyfer cyflogaeth, prentisiaethau, neu leoliadau gwaith.
Adran
Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth
Dyddiad Dechrau
03 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r Diploma L2 mewn Sain a Chynhyrchu Cerddoriaeth yn gyflwyniad i agweddau technegol a chreadigol y diwydiannau sain a chynhyrchu cerddoriaeth. Yn ystod y cwrs byddwch yn dysgu am feysydd fel Cynhyrchu Cerddoriaeth (gan gynnwys cymysgu, ailgymysgu a recordio mewn stiwdio), Cynhyrchu Sain Byw a chreu sain ar gyfer cynnyrch y cyfryngau, e.e. ffilm/teledu, podlediadau a gemau.

Mae’n gwrs galwedigaethol a byddwch yn cael eich cyflwyno i bynciau a sgiliau allweddol ac yn cael arweiniad i ddatblygu sgiliau ymarferol. Byddwch yn cael cyfle ymarferol i roi’r sgiliau hynny ar waith gyda phrosiect senario byd go iawn. Tuag at ddiwedd y flwyddyn byddwch yn dewis prosiect a fydd yn gweddu eich uchelgeisiau a bydd hyn yn ffurfio sail eich prif brosiect terfynol

Bydd myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn ennill y canlynol UAL Lefel 2 Diploma mewn Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth.
Yn ystod y cwrs bydd dysgwyr yn datblygu eu dealltwriaeth o’r diwydiant cerddoriaeth a sut i baratoi eu hunain yn effeithiol ar gyfer cyflogaeth yn y maes.

Mae pob uned astudiaeth meithrin sgiliau yn cael ei graddio ar sail pasio/methu. Ar ddiwedd pob blwyddyn byddwch yn astudio uned prif brosiect terfynol a fydd yn eich galluogi i arbenigo mewn maes ddiffiniedig o’ch dewis, a fydd yn ffurfio eich gradd gyffredinol derfynol. Byddwch yn cael eich asesu ar eich portffolio a’ch gwaith cwrs a thasgau ymarferol, hefyd wrth baratoi ar gyfer cynyrchiadau galwedigaethol go iawn.
4 TGAU graddau D/3 gan gynnwys Saesneg Iaith/Cymraeg (Iaith Gyntaf), neu wedi cwblhau cymhwyster lefel 1 perthnasol yn llwyddiannus.

Yng Ngholeg Cambria byddwn yn eich annog I wneud eich gorau glas yn eich arholiadau. Y gorau
fydd eich graddau, y mwyaf o opsiynau a fydd gennych, ac fe allai eich galluogi I symud ymlaen I gwrs lefel uwch.
Peiriannydd Sain Byw, Peiriannydd Recordio, Cynhyrchydd Radio, Recordydd Sain Teledu neu Ffilm, Golygydd, Artist Foley, DJ, Cynhyrchydd Cerddoriaeth neu Reolwr Cerddoriaeth.
Efallai y bydd angen prynu rhestrau cit a gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr cit atodedig am ragor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?