main logo

Tystysgrif Lefel 2 Skillsfirst mewn Cynhwysiant LHDT yn y gweithle

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99766
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, 8/1/24 – 15/4/24
9am – 6pm
Ddydd Llun
Am gyfnod o 14 Wythnos
Adran
Therapïau Harddwch, Sba a Chyflenwol
Dyddiad Dechrau
08 Jan 2025
Dyddiad Gorffen
02 Apr 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i ddatblygu ar gyfer ymgeiswyr i fod yn fwy ymwybodol am sut i ryngweithio’n gyfforddus gyda phobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsryweddol (LHDTQ+) yn y gweithle.

Mae wedi’i lunio i wneud unigolion yn ymwybodol o hanes a diwylliant LHDTQ+ a’r polisïau a’r ddeddfwriaeth sefydliadol sy’n effeithio ar bobl LHDTQ+ yn y gweithle.

Hefyd mae’n archwilio effaith iaith, stereoteipio a rhagdybiaethau sy’n gysylltiedig â phobl LHDTQ+ ac yn ystyried sut y gall unigolion mewn sefydliadau gyfrannu orau at gynnal amgylchedd cefnogol yn y gweithle ar gyfer pobl LHDTQ+.
Gall tystiolaeth gynnwys ystod o enghreifftiau y dylid eu cofnodi mewn rhyw ffordd.

Gall mathau o dystiolaeth gynnwys: datganiad dysgwr, nodiadau, adolygiad a chofnodion tiwtorial, adroddiad, dyddiadur, taflen waith, trafodaeth/cyflwyniad/cyfweliad wedi’i recordio drwy sain/fideo, arsylwad asesydd, datganiad tyst, cynnyrch, llyfr gwaith/e-asesiad.

Bydd cofnod o dystiolaeth yn cadarnhau i’r asesydd ei hyder yn ehangder a dyfnder gwybodaeth a dealltwriaeth y dysgwr o ran gallu bodloni gofynion swyddogaethol yr holl unedau yn gymwys
Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ond rhaid i chi gael y potensial a’r cyfle i gasglu tystiolaeth ar gyfer y cymhwyster yn y gweithle.
Bydd y cymhwyster hwn yn gwella ymwybyddiaeth unrhyw sefydliad neu weithle i weithio’n effeithiol gyda pholisïau a gweithdrefnau.
£295.00
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?