main logo

Uwchsgilio Saesneg TGAU CBAC

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA80297
Lleoliad
Online
Hyd
Rhan Amser, Hyd at 18 mis
Adran
Saesneg a Mathemateg
Dyddiad Dechrau
10 Jan 2025
Dyddiad Gorffen
18 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Dysgwch i gael gradd dda mewn TGAU Saesneg yng Ngholeg Cambria - o bell.

Astudiwch yn hyblyg lle a phryd sy’n addas i chi.

Mae Coleg Cambria yn cynnig llwybr trwy’r dysgu sydd ei angen ar gyfer TGAU Saesneg.

Byddwn yn asesu eich sgiliau dechreuol fel eich bod chi’n gwybod beth sydd angen i chi ei astudio i gael y radd rydych chi ei heisiau mewn Saesneg.
● Byddwch yn cael tiwtor personol ar-lein fydd yn eich arwain trwy’r deunyddiau Saesneg o bell.
● Bydd asesiadau, ffug arholiadau a gwaith yn cael eu gosod a’u marcio’n rheolaidd i roi darlun clir i chi o’ch cryfderau a’ch meysydd i’w gwella.
● Byddwch yn cael tiwtorial 1:1 bob pythefnos i sicrhau eich bod yn cael adborth unigol a chymorth unigol gan eich tiwtor personol.
(Y bwrdd arholi ydy CBAC)
Arholiad TGAU (allanol)
Gradd flaenorol mewn TGAU Saesneg neu gyfwerth
Mae TGAU Saesneg yn gymhwyster mynediad sy’n gallu agor drysau i nifer o lwybrau gyrfa.
Dyma gwrs am ddim, o fis Ionawr tan Fehefin. Os ydych chi’n penderfynu symud ymlaen i’r cwrs TGAU llawn ym mis Medi, bydd gofyn i chi dalu’r ffi cwrs TGAU o £110.

Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?