main logo

Cysylltwch â Ni

Siaradwch â'r tîm

Mae ein tîm ymroddedig yma i’ch helpu chi. Gallwch siarad â ni trwy sgwrs fyw, ffôn neu e-bost, neu os yw’n well gennych, llenwch y ffurflen isod, a bydd un o’n tîm yn cysylltu â chi’n fuan.

mobile phone svg

Cysylltwch â ni

0300 30 30 007

mail svg

E-bost

gwasanaethaumyfyrwyr@cambria.ac.uk

Siaradwch â'r tîm

Mae ein tîm ymroddedig yma i’ch helpu chi. Gallwch siarad â ni trwy sgwrs fyw, ffôn neu e-bost, neu os yw’n well gennych, llenwch y ffurflen isod, a bydd un o’n tîm yn cysylltu â chi’n fuan.

mobile phone svg

Ffoniwch ni

0300 30 30 007

E-bostiwch Ni

Ar gyfer holl ymholiadau sy'n ymwneud â myfyrwyr:
gwasanaethaudysgwyr@cambria.ac.uk

Ar gyfer llogi cyfleusterau, digwyddiadau ac ymholiadau masnachol:
llogicyfleusterau@cambria.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau'r wasg a marchnata:
marchnata@cambria.ac.uk

Dolenni cyswllt eraill

Ar gyfer cwynion ac adborth

Ar gyfer ceisiadau rhyddid gwybodaeth

Anfonwch neges atom ni

Llenwch y ffurflen isod a byddwn ni’n cysylltu â chi

"*" indicates required fields

Enw llawn*
Gelwir Yn
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost