main logo

Hanfodion Power BI

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA18218
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, 9:00-16:00
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
18 Mar 2025
Dyddiad Gorffen
18 Mar 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Power BI yw datrysiad Deallusrwydd Busnes Microsoft ar gyfer dadansoddi data a delweddu a rhannu data. Mae'n eich galluogi i ddatblygu adroddiadau a dangosfyrddau rhyngweithiol yn gyflym a rhannu delweddau dylanwadol gyda chwsmeriaid neu'ch tîm. Bydd y cwrs undydd hwn yn eich cyflwyno i'r feddalwedd, sut i'w defnyddio orau, a'r ystod o gymwysiadau posibl a allwch eu defnyddio yn eich sefydliad.

Gan ddechrau gyda sut i fewnforio data i Power BI o wahanol fformatau ffeil a chronfeydd data, byddwch chi wedyn yn symud ymlaen i archwilio gwahanol dechnegau delweddu a thechnegau hidlo. Nesaf, byddwch chi’n canolbwyntio ar ddeall a gwahaniaethu rhwng gwahanol fathau o siart a'r data y gellir eu defnyddio i'w cynrychioli. Yn olaf, byddwn ni’n dangos i chi sut i hidlo ac amlygu darnau penodol o wybodaeth i wella cyflwyniad eich negeseuon allweddol.

Beth fyddwch chi’n ei ddysgu

● Beth ydy Power BI?
○ Cyflwyniad
○ Amlinelliad ac Amcanion
● Bwrdd Gwaith Power BI
● Mewnforio ffeiliau (Cael Data)
● Perthnasoedd Data
○ Gosod Perthnasoedd Data
○ Gweld Perthnasoedd
○ Golygu Perthnasoedd
● Creu Delweddau a Dangosfyrddau Rhyngweithiol
○ Siartiau Cylch, Llinell a Chyfuniad
○ Gweithio gyda Matricsau
○ Gweithio gyda Chardiau
○ Data Geo
○ Categoreiddio Data a Mapiau
○ Tablau a Fformatio Amodol
○ Mapiau a Data Daearyddol
○ Cardiau KPI
● Fformatio Delweddau
○ Hidlo Data
○ Meddalwedd ‘slicer’
○ Hidlau Lefel Delweddu
○ Hierarchaethau a Hierarchaethau Ailddefnyddiadwy
○ Ymchwilio’n fanwl yn ôl dyddiad
○ Golygu Rhyngweithiadau Rhwng Siartiau
● Cyfrifo Data gan ddefnyddio DAX (bwrdd gwaith yn unig)
○ Creu colofn wedi'i chyfrifo
○ Cwblhau Fformiwlâu DAX
● Rhannu Adroddiadau a Dangosfyrddau

Ydych chi eisiau creu dadansoddiadau data a delweddiadau effeithiol i helpu'ch busnes i symud ymlaen yn ei nodau yn hyderus? Os felly, dyma’r cwrs ar eich cyfer chi!
Asesiad parhaus drwy dasgau a monitro gan diwtoriaid
Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol ac eithrio bod yn gyfarwydd â gwaith safonol cyfrifiadur a systemau meddalwedd safonol – fodd bynnag, mae profiad blaenorol neu fod yn gyfarwydd â systemau TG, Excel, a busnes cyffredinol yn ddymunol.

Byddwch chi’n dysgu’r sgiliau technegol sydd eu hangen arnoch i gyrraedd eich nodau a bydd yn rhoi’r sgiliau a’r offer sydd eu hangen i lwyddo.
Mae’r cwrs yn rhoi’r wybodaeth a’r offer angenrheidiol i’ch helpu chi i ddysgu sut i ddeall sut i ddefnyddio meddalwedd delweddu data
£125
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?