main logo

Bywyd Coleg

Dysgwch ragor am sut beth yw bywyd myfyriwr mewn gwirionedd yng Ngholeg Cambria a beth i’w ddisgwyl pan fyddwch yn ymuno â ni. Mae gwneud y gorau o’ch amser yn y coleg yr un mor bwysig i’ch profiad â’r cwrs ydych chi’n ei ddewis. Mae cymaint o gyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd a gwahanol, bod yn heini, bod yn greadigol a mwynhau eich amser gyda ffrindiau, a gall hyn oll eich helpu i baratoi ar gyfer dyfodol disglair.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost