main logo

Prentisiaethau

Meysydd Pwnc

Mae prentisiaethau yn rhoi cyfle unigryw i chi weithio i gyflogwr mewn diwydiant yr ydych chi’n angerddol amdano, ennill cyflog, a chyflawni cymhwyster wrth i chi ddysgu sgiliau gwerthfawr yn y gweithle a’r dosbarth.

Bydd y coleg yno i’ch cefnogi a’ch annog chi ar bob lefel wrth i chi fynd i’r afael a gwaith go iawn, ennill cymwysterau sydd wedi’u cymeradwyo gan y diwydiant a sicrhau swydd ar y diwedd o bosib! Agorwch y drws at ragolygon cyflogaeth cyffrous gyda phrentisiaeth yng Ngholeg Cambria.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost