main logo

Cynhwysiant a Chymorth Dysgu

Play Video

Yma yn Cambria, rydym wedi ymrwymo i gynhwysiant. Rydym yn hyrwyddo cydraddoldeb yn weithredol ac yn dathlu amrywiaeth.

Dewch i ymuno â ni ar un o’n rhaglenni addysg a hyfforddiant. Mae ein hymagwedd gynhwysol, yn ogystal â’r cymorth a’r addasiadau rydym yn eu cynnig, yn golygu ein bod yn gallu diwallu unrhyw un o’ch anghenion. Gweler ein darpariaeth dysgu cyffredinol/ychwanegol i gael rhagor o wybodaeth.

Cynigir cymorth cynhwysiant ar draws pob un o’n pum safle. Bydd ein dull yn cael ei deilwra i chi a’ch anghenion unigol. Gellir rhannu unrhyw un o’ch anghenion dysgu gyda ni cyn i’ch cwrs ddechrau neu ar unrhyw adeg yn ystod eich cwrs astudio.

Play Video
Nia Ash

Nia Ash

Cydlynydd Cymorth Dysgu
Cydlynydd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Cydlynydd Iechyd Meddwl a Llesiant
yng Nglannau Dyfrdwy a Llysfasi

Maryanne Evans

Maryanne Evans

Cydlynydd Cymorth Dysgu
Iâl a Ffordd y Bers

Mae’r Tîm Cynhwysiant yn cynnwys pobl llawn gwybodaeth mewn swyddi amrywiol, fel:

 • Cydlynwyr Cymorth Dysgu
 • Tiwtoriaid arbenigol
 • Gweithwyr Cymdeithasol Cyfathrebu
 • Gweithwyr Cymorth Gofal Personol
 • Mentoriaid Anhwylderdau yn y Sbectrwm Awtistig (ASD)
 • Mentoriaid Cynhwysiant
 • Cymorthyddion Cymorth Dysgu
 • Cydlynwyr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
 • Cydlynwyr Iechyd Meddwl a Llesiant.

Gallwn helpu gyda’r canlynol: 

 • Pontio
 • Hygyrchedd
 • Aseseu a sgrinio
 • Trefniadau mynediad i arholiadau
 • Caledwedd a meddalwedd cynorthwyol
 • Cymorth addysgu arbenigol
 • Cymorth yn y dosbarth
 • Llesiant emosiynol.

Gyda Beth Allwn Ni Helpu?

Trefniadau mynediad i arholiadau

Caledwedd a meddalwedd cynorthwyol

Cymorth addysgu arbenigol

Cymorth yn y dosbarth

Pontio

Asesu a sgrinio

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost