main logo

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Play Video

Yma yn Cambria, rydym wedi ymrwymo i gynhwysiant. Rydym yn hyrwyddo cydraddoldeb yn weithredol ac yn dathlu amrywiaeth.

Dewch i ymuno â ni ar un o’n rhaglenni addysg a hyfforddiant. Mae ein hymagwedd gynhwysol, yn ogystal â’r cymorth a’r addasiadau rydym yn eu cynnig, yn golygu ein bod yn gallu diwallu unrhyw un o’ch anghenion.

Cynigir cymorth cynhwysiant ar draws pob un o’n pum campws. Bydd ein dull yn cael ei deilwra i chi a’ch anghenion unigol. Gellir rhannu unrhyw un o’ch anghenion dysgu gyda ni cyn i’ch cwrs ddechrau neu ar unrhyw adeg yn ystod eich cwrs astudio.

Y tîm cynhwysiant
Play Video
Nia Ash

Nia Ash

Cydlynydd Cymorth Dysgu
Cydlynydd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Cydlynydd Iechyd Meddwl a Llesiant
yng Nglannau Dyfrdwy a Llysfasi

Maryanne Evans

Maryanne Evans

Cydlynydd Cymorth Dysgu
Iâl a Ffordd y Bers

Gyda Beth Allwn Ni Helpu?

Pontio

Llesiant emosiynol

Asesu a Sgrinio

Trefniadau mynediad i arholiadau

Caledwedd a meddalwedd cynorthwyol

Cymorth addysgu arbenigol

Cymorth yn y dosbarth

Mae’r tîm cynhwysiant yn cynnwys pobl wybodus mewn amrywiaeth o swyddi, megis:

 • Cydlynwyr cymorth dysgu
 • Tiwtoriaid arbenigol Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).
 • Gweithwyr cymorth cyfathrebu
 • Gweithwyr cymorth gofal personol
 • Mentoriaid Anhwylder Sbectrwm Awtistig (ASD).
 • Mentoriaid cynhwysiant
 • Cynorthwywyr cymorth dysgu
 • Cydlynydd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
 • Cydlynydd iechyd meddwl a llesiant.

Gallwn helpu gyda:

 • Pontio
 • Hygyrchedd
 • Asesu a sgrinio
 • Trefniadau mynediad arholiadau
 • Caledwedd a meddalwedd cynorthwyol
 • Cymorth addysgu arbenigol
 • Cymorth yn y dosbarth
 • Llesiant emosiynol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost