logo

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Play Video
Yma yng Ngholeg Cambria, rydym wedi ymrwymo i gynhwysiant. Rydym yn hyrwyddo cydraddoldeb ac yn dathlu amrywiaeth. Dewch i ymuno ag un o’n rhaglenni addysgu a hyfforddi. Mae ein ymagwedd gynhwysol, yn ogystal â’r cymorth a’r addasiadau rydym yn eu cynnig, yn golygu ein bod yn gallu bodloni eich anghenion. Mae cymorth gyda chynhwysiant ar gael ar 5 safle’r coleg. Bydd ein dull wedi’i deilwra i chi a’ch anghenion unigol. Gallwch rannu unrhyw anghenion dysgu sydd gennych gyda ni cyn i’ch cwrs ddechrau neu unrhyw bryd yn ystod eich cyfnod astudio.
Y Tîm Cynhwysiant
Sut allwn ni helpu?

Pontio

Llesiant emosiynol

Asesu a Sgrinio

Trefniadau mynediad arholiadau

Caledwedd a meddalwedd gynorthwyol

Cymorth addysgu arbenigol

Cymorth yn y dosbarth

Mae’r tîm cynhwysiant yn cynnwys nifer o bobl wybodus mewn swyddi amrywiol, fel:
 • Cydlynwyr Cymorth Dysgu
 • Tiwtoriaid Arbenigol ADY
 • Gweithwyr Cymorth Cyfathrebu
 • Gweithwyr Cymorth Gofal Personol
 • Mentoriaid ASD
 • Mentoriaid Cynhwysiant
 • Cymorthyddion Cymorth Dysgu
 • Ymarferydd Iechyd Meddwl a Llesiant
Gallwn helpu gyda’r canlynol:
 • Pontio
 • Hygyrchedd
 • Asesu a sgrinio
 • Trefniadau mynediad arholiadau
 • Caledwedd a meddalwedd gynorthwyol
 • Cymorth addysgu arbenigol
 • Cymorth yn y dosbarth
 • Llesiant emosiynol
 
Fel staff a myfyrwyr Coleg Cambria, rydym wedi ymrwymo i: Adlewyrchu’r gwahanol gymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu
 • Parchu a dathlu cefndiroedd a diwylliannau gwahanol pob dysgwr a staff
 • Gweithredu yn erbyn unrhyw fwlio ac aflonyddu
 • Trin pob dysgwr a staff yn gyfartal ac yn deg
 • Sicrhau bod dysgu a gwasanaethau’r coleg ar gael yn rhwydd i bawb
 • Herio rhagfarn
Mae Coleg Cambria yn eich croesawu chi, boed chi’n fyfyriwr neu’n aelod o staff, i gefnogi a chyfrannu at gyflawni’r nodau hyn. Ewch i’n tudalen cydraddoldeb ac amrywiaeth i gael rhagor o wybodaeth, fel ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol a’n Hadroddiad Cydraddoldeb Blynyddol.

Got a question?

Here’s how you can get in touch

Phone Icon

Contact us

Email Us

Email

Follow Us

Follow us

Got a question?

Here’s how you can get in touch

Phone Icon

Contact us

Email Us

Email

This site is registered on wpml.org as a development site.