main logo

Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA14098
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, Cynhelir y cwrs hwn am ddau ddiwrnod dros gyfnod o 2-3 wythnos.
Cynhelir pob sesiwn wyneb yn wyneb yn Ysgol Fusnes Llaneurgain rhwng 9.30am a 4pm.

Bydd angen amser ar ymgeiswyr hefyd i weithio ar eu hasesiad y tu allan i’r sesiynau hyfforddi. Rhaid cwblhau aseiniad ar gyfer pob uned cyn y sesiwn arfaethedig nesaf, felly bydd angen i ymgeiswyr ystyried hyn wrth gynllunio eu hamser a chofrestru ar y cwrs.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli
Dyddiad Dechrau
21 Jan 2025
Dyddiad Gorffen
22 Apr 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli, wedi’i frandio gan y Sefydliad Arwain a Rheoli, a’i achredu gan City and Guilds.

Bydd dwy uned yn cael eu hastudio:
● Uned 341 Arwain ac Ysgogi Tîm
● Uned 300 Datrys Problemau a Gwneud Penderfyniadau

Cewch gyfle hefyd I fynychu trydedd sesiwn - Uned 312 Deall Rheoli Gwrthdaro yn y Gweithle, nad yw’n cael ei hasesu.
Dau aseiniad ysgrifenedig, wedi’u gosod gan ILM. Nid oes unrhyw arholiadau.

Bydd cymorth yn cael ei ddarparu I ymgeiswyr er mwyn sicrhau bod y cymhwyster yn cael ei gyflawni’n llwyddiannus, trwy adnoddau ar Google Classroom a thiwtorialau ar-lein ychwanegol os oes angen.
Rheolwyr atebol gweithredol, profiadol neu ddarpar reolwyr atebol neu arweinwyr tîm.
Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i gefnogi darpar reolwyr atebol neu reolwyr atebol presennol gyda’u datblygiad proffesiynol wrth arwain a rheoli tîm.

Ar ôl ei gwblhau, efallai y bydd dysgwyr yn gallu symud ymlaen I Lefel 4 neu 5 ILM mewn Arwain a Rheoli
£380
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?