main logo

NEBOSH NG1 Rheoli Iechyd A Diogelwch

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA16154
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 6 diwrnod. 9.30am i 4.30pm.

Ar gyfer dyddiadau’r cwrs cysylltwch â Choleg Cambria ar 01978 267421 neu anfonwch e-bost at steve.mason@cambria.ac.uk
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
16 Jun 2025
Dyddiad Gorffen
27 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’n addas ar gyfer goruchwylwyr, rheolwyr, cynrychiolwyr diogelwch a’r rhai sy’n dymuno bod yn weithwyr diogelwch proffesiynol.

Mae’r Uned hon yn rhan o’r cymhwyster Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH ac yn safon lefel 3 (Safon Uwch). Mae’n darparu dealltwriaeth o beryglon yn y gweithle a sut i reoli’r risgiau.


Cynnwys maes llafur Uned NG1.

Elfen 1: Pam y dylem ni reoli iechyd a diogelwch yn y gweithle.
Elfen 2: Sut mae systemau rheoli iechyd a diogelwch yn gweithio a sut olwg sydd arnyn nhw.
Elfen 3: Rheoli risg – deall pobl a phrosesau.
Elfen 4: Monitro a mesur iechyd a diogelwch.
Ar ddiwedd yr uned hon, bydd ymgeiswyr yn cwblhau arholiad llyfr agored digidol 24 awr. Gallwch wneud hyn gartref neu yn y gwaith.
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ond bydd profiadau yn y gweithle yn helpu gan fod hwn yn gymhwyster proffesiynol.
Swydd mewn iechyd a diogelwch.
£493

Nid oes unrhyw gostau ychwanegol fel TAW, ffi arholiad, llyfr cwrs a deunyddiau cwrs google.
.

Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?