main logo

Tystysgrif Amgylcheddol EMC1 NEBOSH

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA01278
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, Cwrs 7 wythnos. Bob dydd Mawrth. Un diwrnod yr wythnos. 9.30am i 4.30pm

Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
07 Jan 2025
Dyddiad Gorffen
18 Feb 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Sylfeini mewn rheolaeth amgylcheddol.
Systemau rheolaeth amgylcheddol.
Asesu agweddau ac effeithiau amgylcheddol.
Cynllunio ar gyfer argyfyngau amgylcheddol ac ymdrin â nhw.
Rheoli allyriadau i'r aer.
Rheoli sŵn amgylcheddol.
Rheoli halogiad ffynonellau dŵr.
Rheoli gwastraff a defnydd tir.
Ffynonellau a defnydd o ynni ac effeithlonrwydd ynni.
Arholiad llyfr agored. Asesir yn ddigidol. 24 awr i’w gwblhau ar-lein.
Dim.
Gyrfa mewn Rheolaeth Amgylcheddol.
£900

Nid oes unrhyw gostau ychwanegol fel TAW, ffi arholiad, llyfr cwrs a deunyddiau cwrs google.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?