main logo

GWEITHIO GYDA CAMBRIA AR GYFER BUSNES

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Manteision gweithio gyda Cambria ar gyfer Busnes

Ni yw un o ddarparwyr mwyaf addysg a hyfforddiant yng Nghymru a Gogledd Orllewin Lloegr. Mae gennym enw da o ran darparu sgiliau a pherthnasau cadarn gyda chyflogwyr rhanbarthol a chenedlaethol.

Rydym yn gweithio gyda busnesau o bob maint gan gyflwyno hyfforddiant a datblygiad hyblyg o safon uchel sy’n bodloni anghenion y diwydiant.

Mae tîm Cambria ar gyfer Busnes yn darparu un pwynt cyswllt ar gyfer cyflogwyr, gan helpu i nodi eich anghenion hyfforddiant, cyllid hygyrch a chynorthwyo busnesau i elwa ar y manteision a all ddod yn sgil y buddsoddiad hwn. Mae’r tîm hefyd yn gweithio’n agos gyda’n Siop Swyddi, i ddarparu cymorth hysbysebu recriwtio i’n cyflogwyr a mynediad i’n myfyrwyr, i gynorthwyo â dilyniant yn eich busnes ac anghenion cynllunio gweithlu’r dyfodol.

Bydd y tîm yn teilwra’r gwasanaethau i weddu i’ch anghenion unigol, cyllideb ac amcanion. Mae ganddynt gyfoeth o wybodaeth ar draws y diwydiant, y maent yn ei defnyddio i helpu i gynghori a rhoi gwybod i fusnesau am y datrysiadau hyfforddi gorau sydd ar gael a ffynonellau cyllid posibl.

Chwilio am ein holl gyrsiau

Pam gweithio gyda ni

Proffil graddau gorau

Profiad

Staff profedig

Partneriaethau cadarn

Bodloni eich anghenion busnes

Darparwr cymeradwy

Cyfleus

Cyfleusterau hyfforddi o'r radd flaenaf

Siaradwch â'r tîm

Os hoffech chi drafod sut allwn helpu eich busnes i dyfu, ffoniwch neu anfonwch e-bost at ein tîm heddiw.

mobile phone svg

Cysylltwch â ni

mail svg

E-bost

Lawrlwytho ein hastudiaethau achos diweddaraf

Cael gwybod am y newyddion diweddaraf

Cofrestru ar gyfer ein cylchlythyr Cambria ar gyfer Busnes

Newyddion Diweddaraf
MAE COLEG CAMBRIA wedi cadw ei le fel arweinydd ym maes addysg seiberddiogelwch
Marchogaeth i fuddugoliaeth oedd hanes Jess Pritchard mewn cystadleuaeth farchogaeth o fri
Gyda Pwy Rydym yn Gweithio
Llwytho Rhagor
The JCB logo
A Qi Optic logo
A Village Bakery logo
A Waterco Consultants logo
An Essity logo