main logo

GWEITHIO GYDA CAMBRIA AR GYFER BUSNES

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Manteision gweithio gyda Cambria ar gyfer Busnes

Ni yw un o ddarparwyr mwyaf addysg a hyfforddiant yng Nghymru a Gogledd Orllewin Lloegr. Mae gennym enw da o ran darparu sgiliau a pherthnaseddau cadarn gyda chyflogwyr rhanbarthol a chenedlaethol.

Rydym yn gweithio gyda busnesau o bob maint gan gyflwyno hyfforddiant a datblygiad hyblyg o safon uchel sy’n bodloni anghenion y diwydiant.

Mae tîm Cambria ar gyfer Busnes yn darparu un pwynt cyswllt ar gyfer cyflogwyr, gan helpu i nodi eich anghenion hyfforddiant, cyllid hygyrch a chynorthwyo busnesau i elwa ar y manteision a all ddod yn sgil y buddsoddiad hwn. Mae’r tîm hefyd yn gweithio’n agos gyda’n Siop Swyddi, i ddarparu cymorth hysbysebu recriwtio i’n cyflogwyr a mynediad i’n myfyrwyr, i gynorthwyo â dilyniant yn eich busnes ac anghenion cynllunio gweithlu’r dyfodol.

Bydd y tîm yn teilwra’r gwasanaethau i weddu i’ch anghenion unigol, eich cyllideb a’ch amcanion. Mae ganddynt gyfoeth o wybodaeth ar draws y diwydiant, y maent yn ei defnyddio i helpu i gynghori a rhoi gwybod i fusnesau am y datrysiadau hyfforddi gorau sydd ar gael a ffynonellau cyllid posibl.

Chwilio am ein holl gyrsiau

Pam gweithio gyda ni

Proffil graddau gorau

Profiad

Staff profedig

Partneriaethau cadarn

Bodloni eich anghenion busnes

Darparwr cymeradwy

Miloedd o fyfyrwyr i ddewis ohonynt i gynorthwyo â chynlluniau recriwtio

Cyfleusterau hyfforddi o'r radd flaenaf

Siaradwch â'r tîm

Os hoffech chi drafod sut allwn helpu eich busnes i dyfu, ffoniwch neu anfonwch e-bost at ein tîm heddiw.

mobile phone svg

Cysylltwch â ni

mail svg

E-bost

Lawrlwytho ein hastudiaethau achos diweddaraf

Cael gwybod am y newyddion diweddaraf

Cofrestru ar gyfer ein cylchlythyr Cambria ar gyfer Busnes

Newyddion Diweddaraf
Mae Coleg Cambria wedi cadarnhau ei gymorth hyd yn oed yn rhagor ar gyfer un o ddathliadau o amrywiaeth, cydraddoldeb, a’r gymuned LHDTC+ blaenllaw y DU
Prifysgol Wrecsam yn lansio Prentisiaethau Gradd Adeiladu yng Nghymru a ariennir yn llawn gyntaf
Gyda Pwy Rydym yn Gweithio
Llwytho Rhagor
The JCB logo
A Qi Optic logo
A Village Bakery logo
A Waterco Consultants logo
An Essity logo