GWEITHIO GYDA CAMBRIA AR GYFER BUSNES

Manteision gweithio gyda Cambria ar gyfer Busnes

Ni yw un o ddarparwyr mwyaf addysg a hyfforddiant yng Nghymru a’r Gogledd Ddwyrain. Mae gennym enw da rhagorol ar gyfer darparu sgiliau a pherthnasau cadarn gyda chyflogwyr rhanbarthol a chenedlaethol.

Chwilio am ein holl gyrsiau

Pam gweithio gyda ni

Proffil graddau gorau

Profiad

Staff profedig

Partneriaethau cadarn

Bodloni eich anghenion busnes

Darparwr cymeradwy

Cyfleus

Cyfleusterau hyfforddi o'r radd flaenaf

Siaradwch â'r tîm

Os hoffech chi drafod sut allwn helpu eich busnes i dyfu, ffoniwch neu anfonwch e-bost at ein tîm heddiw.

Cysylltwch â ni

0300 30 30 006

E-bost

enquiries@cambria.ac.uk

Lawrlwytho ein hastudiaethau achos diweddaraf

Cael gwybod am y newyddion diweddaraf

Cofrestru ar gyfer ein cylchlythyr Cambria ar gyfer Busnes

Newyddion Diweddaraf
Mae gwleidydd o Ogledd Cymru wedi canmol arweinwyr y coleg am groesawu ac ystyried barn staff cyn gwneud penderfyniadau allweddol.
Cafodd Coleg Cambria ei ganmol i’r cymylau mewn adroddiad ar gyfer ei ddarpariaeth addysg bellach
Gyda Pwy Rydym yn Gweithio
Llwytho Rhagor
The JCB logo
A Qi Optic logo
A Village Bakery logo
A Waterco Consultants logo
An Essity logo

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost