GWEITHIO GYDA CAMBRIA AR GYFER BUSNES

Two individuals wearing smart clothes shaking hands
Manteision gweithio gyda Cambria ar gyfer Busnes

Ni yw un o ddarparwyr mwyaf addysg a hyfforddiant yng Nghymru a’r Gogledd Ddwyrain. Mae gennym enw da rhagorol ar gyfer darparu sgiliau a pherthnasau cadarn gyda chyflogwyr rhanbarthol a chenedlaethol.

Chwilio am ein holl gyrsiau

Pam gweithio gyda ni

Proffil graddau gorau

Profiad

Staff profedig

Partneriaethau cadarn

Bodloni eich anghenion busnes

Darparwr cymeradwy

Cyfleus

Cyfleusterau hyfforddi o'r radd flaenaf

Siaradwch â'r tîm

Os hoffech chi drafod sut allwn helpu eich busnes i dyfu, ffoniwch neu anfonwch e-bost at ein tîm heddiw.

Cysylltwch â ni

0300 30 30 006

E-bost

enquiries@cambria.ac.uk

Lawrlwytho ein hastudiaethau achos diweddaraf

Cael gwybod am y newyddion diweddaraf

Cofrestru ar gyfer ein cylchlythyr Cambria ar gyfer Busnes

Newyddion Diweddaraf
Mae Coleg Cambria wedi datgelu cyfres o gyrsiau iechyd meddwl i helpu cyflogwyr i oresgyn heriau yn y gweithle yn sgil y pandemig
Mae Coleg Cambria wedi ennill gwobr fawreddog ar ôl datblygu canllawiau newydd ar gyfer cyflogadwyedd i staff a myfyrwyr
Gyda Pwy Rydym yn Gweithio
Llwytho Rhagor
The JCB logo
A Qi Optic logo
A Village Bakery logo
A Waterco Consultants logo
An Essity logo

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost