main logo

CG 7300 Cyflwyniad i Sgiliau'r Hyfforddwr

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA62331
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 2 ddiwrnod – yn cael eu cynnal 3 ac 17 Mawrth 2025 yn yr Ysgol Fusnes ar ein safle Llaneurgain.

Mae’r sesiynau am 9am – 3.30pm


Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Addysgu, Asesu ac Addysg
Dyddiad Dechrau
03 Mar 2025
Dyddiad Gorffen
17 Mar 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn gynhwysfawr o ran cynnwys ar y lefel hon, gan feithrin sgiliau, gwybodaeth a galluoedd cyfranogwr sy'n ofynnol i fod yn hyfforddwr effeithiol.

Byddwn yn cyflwyno ystod o awgrymiadau, technegau, gwybodaeth a sgiliau hanfodol i chi gan gynnwys:
● Cynllunio, cyflwyno a gwerthuso sesiynau
● Gosod rheolau cyffredinol
● Defnyddio gweithgareddau torri iâ
● Yr amgylchedd dysgu
● Adnoddau hyfforddi
● Ennill a chadw sylw’r gynulleidfa
● Cymhelliant
● Asesu.

Dyma gymhwyster rhagarweiniol ac mae’n ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd heb unrhyw hyfforddiant ffurfiol blaenorol yn y modelau a'r technegau ar gyfer hyfforddi a datblygu cydweithwyr yn y gweithle.


Bydd y wybodaeth a’r sgiliau ymarferol a fyddwch yn eu hennill ar y cwrs yn cael eu hasesu drwy gwis amlddewis ac arsylwad (gan diwtor y cwrs) o’r sesiwn a gyflwynir gan y cyfranogwyr, a byddant yn cael adborth ffurfiol ar hyn.Ddim yn berthnasol.
Mae’n ddelfrydol ar gyfer y rhai sy’n chwilio am gyfle i ddatblygu eu sgiliau a’u hyder mewn rhoi cyflwyniadau, paratoi sesiynau hyfforddi a chyflwyno i grwpiau.


£300 y pen.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?