main logo

Gwasanaeth Archebu Cyngor Canolfan y Brifysgol

Yng Nghanolfan Brifysgol Cambria, rydyn ni’n fod dewis y cwrs iawn a llywio trwy’r broses gwneud cais yn gallu eich llethu chi. Dyna pam rydyn ni yma i’ch cefnogi chi bob cam o’r ffordd. Mae ein tîm wedi ymrwymo i’ch helpu chi i archwilio eich dewisiadau a gwneud penderfyniadau gwybodus am eich dyfodol.

Trefnwch apwyntiad gyda Donna neu Emma heddiw i ddechrau archwilio eich dewisiadau a llywio eich dyfodol gyda hyder. Mae eich taith at lwyddiant academaidd ac yn eich gyrfa yn dechrau yma yng Nghanolfan Brifysgol Cambria.

Gyda beth allwn ni helpu?

Deall Opsiynau Gradd
Ansicr am y gwahanol fathau o gymwysterau gradd rydyn ni’n eu cynnig? Gall ein Hymgynghorwyr ddarparu eglurder ac arweiniad i’ch helpu i ddewis y rhai sy’n gweddu orau i’ch nodau.

Argymhellion Cwrs
Gan ganolbwyntio ar eich diddordebau penodol a’ch dyheadau gyrfa, gall ein Hymgynghorwyr awgrymu cyrsiau posibl sy’n cyd-fynd â’ch uchelgeisiau. P’un a ydych yn anelu at yrfa mewn busnes, gofal iechyd, technoleg, neu’r celfyddydau, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i’r llwybr cywir.

Cymorth Cais
O ddeall y broses ymgeisio i gasglu dogfennau angenrheidiol, gall ein Hymgynghorwyr gynnig cymorth ymarferol i sicrhau profiad ymgeisio llyfn.

Benthyciad Myfyriwr
Darganfyddwch feini prawf cymhwyster, dulliau talu, a bwrsariaethau sydd ar gael.

Dyddiadau

4 Mehefin, 12:30-2pm

18 Mehefin, 11am-1pm

16 Gorffennaf, 10am-12pm

23 Gorffennaf, 1-3pm

15 Awst, 1-3pm

Higher Education Compliance Manager, Donna Pritchard

Dyddiadau

June 13th, 10am-12pm

June 27th, 1-3pm

4 Mehefin, 1-3pm

9 Gorffennaf, 10-12pm

5 Awst, 1-3pm

29 Awst, 10am-12pm