main logo

Cynnal a Chadw Llif Gadwyn, Trawstorri a Thorri Coed hyd at 380mm a'u prosesu

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA87683
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 5 diwrnod o hyfforddiant.
1 diwrnod asesu
I gael dyddiadau’r cwrs, ffoniwch Goleg Cambria ar 0300 30 30 007

Adran
Coedwigaeth a Chefn Gwlad
Dyddiad Dechrau
02 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Cynnal a chadw llif gadwyn, trawstorri, torri a phrosesu coed hyd at 380mm.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r gwaith cynnal a chadw rheolaidd sy’n ofynnol ar gyfer llifiau cadwyn petrol, gan gynnwys gweithdrefnau cychwyn, gwiriadau cyn-gweithio, a thrawstorri. Mae’r cwrs yn cwmpasu coed y mae eu diamedr effeithiol ar uchder cwympo rhwng 200mm a 380mm.

• Adnabod, ac archwilio rhannau allweddol o’r llif gadwyn
• Paratoi’r llif gadwyn yn ddiogel ar gyfer gwaith
• Gwaith cynnal a chadw’r llif
• Asesu risg a gweithdrefnau brys
• Trawstorri pren wedi syrthio
• Cwympo coed hyd at 16 modfedd (400mm) o ddiamedr
• Cwympo coed sy’n gwyro ymlaen ac yn ôl
• Cwympo ‘Coeden grog’
Unedau asesu ymarferol NPTC (CS30/CS31)
Dim
Unedau llif gadwyn ychwanegol.
£1,050
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?