main logo

VTCT Dyfarniad NVQ Lefel 3 mewn Tylino Pen Indiaidd

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA17960
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, Cwrs 12 wythnos
4 awr
5 tan 9pm

Ar nos Iau


Adran
Therapïau Harddwch, Sba a Chyflenwol
Dyddiad Dechrau
16 Jan 2025
Dyddiad Gorffen
10 Apr 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae Dyfarniad NVQ Lefel 3 VTCT mewn Tylino’r Pen yn y Dull Indiaidd wedi'i gynllunio'n benodol i’ch helpu i ddeall hanes tylino’r pen yn y dull Indiaidd mewn gwareiddiadau hynafol ac mewn therapïau cyflenwol Gorllewinol. Byddwch yn dysgu’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i’ch galluogi i roi triniaethau tylino’r pen yn y dull Indiaidd i ymlacio a lliniaru straen cleientiaid. Hefyd, byddwch yn meithrin y wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen i gynorthwyo’r sgiliau ymarferol sy’n cael eu dysgu trwy gydol y cymhwyster hwn, fel anatomi a ffisioleg.


Bydd angen swm sylweddol o astudio gartref i ategu darpariaeth y cwrs hwn.

Asesiad mewnol

Mae asesiad yn cael ei osod, ei farcio, a sicrhau ei ansawdd yn fewnol yn y ganolfan i ddangos cyflawni’r deilliannau dysgu yn glir. Mae aswirwyr ansawdd allanol VTCT yn samplu’r asesiadau.

Asesiad allanol – Mae dau arholiad yn y cymhwyster hwn. Bydd VTCT yn gosod ac yn marcio papurau cwestiynau a gwblheir yn electronig

Asesiadau allanol

Bydd VTCT yn gosod ac yn marcio papurau cwestiynau a gwblheir yn electronig.

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol penodol y mae’n rhaid i chi eu cael cyn astudio’r cymhwyster hwn.


NVQ Lefel 2 mewn Therapïau Harddwch ac Ewinedd
Cwrs Lefel 3 mewn Therapïau Cyflenwol
Cyrsiau rhan-amser eraill

£124
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?