main logo

Diploma Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA16257
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, Mae’r rhaglen yn cynnwys 12 sesiwn hyfforddi diwrnod llawn a 2 ddiwrnod astudio, ar draws 3 carfan ar y dyddiadau canlynol:

Carfan 3: 9/5/25, 16/5/25, 3/6/25, 12/6/25, 3/7/25, 10/7/25, 2/9/25, 16/9/25, 30/9/25, 21/10/25, 11/11/25, 25/11/25.

Bydd angen amser ar yr ymgeiswyr hefyd i weithio ar eu haseiniadau y tu allan i’r sesiynau hyfforddi.

Adran
Busnes, Arwain a Rheoli
Dyddiad Dechrau
09 May 2025
Dyddiad Gorffen
16 Dec 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd chwe uned yn cael ei hastudio:

8607-520 Asesu eich Gallu i Arwain a’ch Perfformiad
8607-519 Datblygu ac Arwain Timau i Gyflawni Nodau ac Amcanion Sefydliadol
8607-418 Deall Sefydliad a Chyd-destun Sefydliadol
8607-503 Datblygu Meddwl yn Feirniadol
8607-504 Arwain Arloesedd a Newid
8605-510 Rheoli ar gyfer Effeithiolrwydd ac Effeithlonrwydd
8605-505 Rheoli Datblygiad Unigol
8607-507 Deall yr Amgylchedd Sefydliadol

Byddwn hefyd yn cwmpasu ‘Sgiliau Astudio’ ar ddechrau’r cwrs, i gynorthwyo ymgeiswyr i ymchwilio ac ysgrifennu aseiniadau yn effeithiol.
Wyth aseiniad ysgrifenedig, wedi eu gosod gan ILM. Nid oes arholiadau, ac nid oes canlyniad llwyddo neu fethu. Bydd cymorth ar gael i ymgeiswyr er mwyn sicrhau cyflawni’r cymhwyster yn llwyddiannus.
Anfonwch e-bost at ymholiadau@cambria.ac.uk i drafod.
Mae’r cwrs yn ddelfrydol i’r bobl ganlynol:

• Rheolwyr canol profiadol gweithredol, neu ddarpar uwch reolwyr.

• Rheolwyr canol profiadol sydd eisiau cymhwyster rheoli trosglwyddadwy ffurfiol.

Fel prif ddarparwr cymwysterau a hyfforddiant rheoli’r DU, mae rhaglenni’r Sefydliad Arwain a Rheoli yn darparu’r wybodaeth graidd a’r sgiliau ymarferol i reoli, ysgogi ac ysbrydoli eraill.
£1,300. Bydd cyfranogwyr hefyd yn cael mynediad am ddim i aelodaeth astudio gan y Sefydliad Arwain.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?