main logo

Diploma Cenedlaethol mewn Rheolaeth Amgylcheddol (ED1)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA71431
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 15 wythnos. 9.30am tan 4.30pm.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
09 Jan 2025
Dyddiad Gorffen
08 May 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Cylchredau amgylcheddol allweddol ac effeithiau gweithgaredd dynol ar yr amgylchedd.
Arweinyddiaeth amgylcheddol.
Systemau rheoli’r amgylchedd a chynllunio ar gyfer argyfwng.
Gwerthuso a rheoli risg amgylcheddol.
Gwerthuso perfformiad amgylcheddol.
Cynaliadwyedd.
Rheoli gwastraff.
Rheoli allyriadau i'r atmosffer.
Rheoli allyriadau i ddyfroedd rheoledig.
Rheoli sŵn amgylcheddol.
Sylweddau peryglus a thir halogedig.
Defnyddio ynni.
Uned a addysgir yw Uned ED1 sy’n cael ei hasesu gan arholiad ysgrifenedig 3 awr. Mae’r arholiad yn cynnwys wyth cwestiwn ‘ateb hir’ (20 marc yr un). Mae’r ymgeiswyr yn dewis pa gwestiynau i’w hateb allan o 8. Mae sgriptiau’r myfyrwyr yn cael eu marcio gan arholwyr allanol wedi’u penodi gan NEBOSH.
Tystysgrif Amgylcheddol NEBOSH.
Gyrfa mewn Rheolaeth Amgylcheddol.
£2150

Nid oes unrhyw gostau ychwanegol fel TAW, ffi arholiad, llyfr cwrs a deunyddiau cwrs google.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?